An Nuacht is Déanaí ón Leabharlann

G. O. Lámhscríbhinní ar fáil

G. O. Tá na lámhscríbhinní GO, a bhí tógtha siar go sealadach chun éascú a dhéanamh ar athchóiriú na n-ionad stórála, ar fáil arís i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní (2-3 Sráid Chill Dara) i gcomhair pátrún a bhfuil Ticéad Léitheora bailí de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann acu.

Socruithe Nua Seirbhíse

Tabharfar isteach socruithe nua maidir le Lámhscríbhinní a sheachadadh, lena n-áirítear áis chun iad a ordú roimhré, i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní, ón 4 Eanáir 2011.

Chun na sonraí ar fad a fheiceáil, féach ar an leathanach Rochtain & Saoráidí Cóipeála.

Liostaí Bailiúcháin le Fáil

Páipéir Field Day (Liosta Bailiúcháin 148)
Tá bailiúchán páipéar de chuid an Chompántais ‘Field Day’ curtha leis an gcatalóg anois. Cuimsíonn na páipéir gach gné de ghníomhaíocht an ghrúpa i réimsí an téatair agus na foilsitheoireachta (1980-2008). Cuimsíonn an bailiúchán scripteanna dráma bunaidh, fógráin, cláir amharclainne agus tuairiscí ar thaispeántais, mar aon le buneagráin de chuid mhaith d’fhoilseacháin Field Day, lena n-áirítear The Field Day Anthology of Irish Writing. I measc na nithe is suntasaí, tá dréachtaí tosaigh Translations le Brian Friel agus An Open Letter le Seamus Heaney, mar aon le grianghraif de léirithe de chuid Field Day ar ghlac aisteoirí mar Stephen Rea, Liam Neeson, agus Ciarán Hinds páirt iontu. Tá sraith chuimsitheach sleachta agus léirmheasanna as an bpreas san áireamh freisin, a chuimsíonn gach ceann de mhórdhrámaí agus de mhórfhoilseacháin Field Day. Íoslódáil Liosta Bailiúcháin Páipéar ‘Field Day’.


Páipéir Theaghlach Sweetman (Liosta Bailiúcháin 156)
Cuimsíonn Páipéir Theaghlach Sweetman páipéir theaghlaigh agus eastáit a bhaineann le baill de theaghlach Sweetman ón 18ú go dtí an 20ú haois, mar aon le roinnt páipéar de chuid mhuintir O'Connor agus Blake, a bhí gaolmhar leo. Tá páipéir pholaitiúla agus ghairmiúla de chuid John Sweetman (1844-1936) ann freisin. Cuimsíonn na páipéir seo ábhar a bhaineann le corraíolacha talún in Éirinn, leis an oideachas Caitliceach agus le hobair mhisinéireachta, go mór mór le Coilíneacht Chaitliceach Sweetman in Minnesota, Páirtí Parlaiminteach na hÉireann, Sinn Féin agus Conradh na Gaeilge. Áirítear leis na bailiúcháin litreacha a scríobh na daoine seo a leanas: Charles Stewart Parnell, Justin McCarthy, Timothy Healy, Sean Mac Réamoinn, Art Ó Gríofa, Dubhghlas de hÍde, D.P. Moran, Pádraig Mac Piarais, an tAth. J.F. Sweetman O.S.B., mar aon le cuid mhaith de chléir Chaitliceach mhór le rá na linne. Íoslódáil Liosta Bailiúcháin Pháipéir Theaghlach Sweetman.


Páipéir Maurice O'Connell (Liosta Bailiúcháin 155)
Tá Páipéir Maurice Rickard O'Connell, staraí, scríbhneoir agus scoláire, agus iar-iar-gharmhac le Dónaill Ó Conaill, curtha ar catalóg le déanaí. Bhí Maurice O'Connell (1922-2006) ina ollamh le stair na Breataine Móire agus na hÉireann in Ollscoil Íosánach Fordham, i Nua Eabhrac. Cuimsíonn na páipéir comhfhreagras le staraithe céimiúla a linne, sna Stáit Aontaithe, in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe; agus ailt, seach-chlónna agus sleachta as nuachtáin a bhaineann go mór mór le Dónaill Ó Conaill, an Fuascailteoir. In éineacht le Gerard Lyne, chuir sé eagar ar chomhfhreagras Dhónaill Uí Chonaill agus tá an t-innéacs cártaí a úsáideadh le haghaidh an chnuasaigh seo le fáil freisin in éineacht leis an mbailiúchán. Íoslódáil Liosta Bailiúchán Páipéir Maurice O'Connell.