Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Ní Bhfuarthas an Leathanach

404-image

Níl an leathanach atá á lorg agat ar fáil. B’fhéidir gur bogadh é nó nach raibh sé riamh ann.

 Bain triail as ár láithreán gréasáin a chuardach: www.nli.ie

Arbh eol duit?

Bíonn an gréasán ag athrú de shíor. Meastar gur lú saolré an mheánleathanaigh gréasáin ná 3 bliana.

Ó 2011 i leith, tá NLI ag cartlannú láithreáin ghréasáin Éireannacha ar bhonn roghnaitheach d’fhonn a chinntiú go gcaomhnófar taifead ar shaol ar líne na linne seo in Éirinn.

Is féidir leat tuilleadh eolais a chur ar an gcartlann ghréasáin agus iniúchadh a dhéanamh ar bhreis agus 3,000 láithreán gréasáin Éireannach cartlannaithe anseo: 

Archive-It - National Library of Ireland

Is féidir leat breathnú ar sheanleaganacha de láithreán gréasáin NLI anseo sa Chartlann Ghréasáin: 

Capture Calendar | All National Library of Ireland Collections | Archive-It Wayback Machine