Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Teagmháil

Lasmuigh den Fhoirgneamh Leabharlainne

Seo thíos an t-eolas teagmhála ábhartha maidir lenár bpríomhsheirbhísí agus maidir le rannóga éagsúla na leabharlainne.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
7-8 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 P638
Teileafón:+353 (0)1 603 0200
Ríomhphost: info@nli.ie
Le haghaidh fiosrúcháin faoinár mbailiúcháin, ár n-uaireanta oscailte agus ár ngnásanna maidir le teacht isteach chuig an leabharlann

An tSeirbhís Staire Teaghlaigh
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
7-8 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 P638
Ríomhphost: genealogy@nli.ie
Le haghaidh fiosrúcháin faoi na hacmhainní agus na seirbhísí atá againn maidir le stair theaghlaigh

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann – An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta
Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2, D02 WF85
Ríomhphost: npaoffice@nli.ie
Le haghaidh fiosrúcháin faoinár mbailiúcháin grianghraf

An Rannóg Taispeántas, Foghlama agus Clár
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
7-8 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 P638
Ríomhphost: learning@nli.ie
Le haghaidh fiosrúcháin faoi imeachtaí, turais, gníomhaíochtaí foghlama, agus taispeántais

Seamus Heaney: Éist Anois Arís
Ionad Cultúir agus Oidhreachta Bhanc na hÉireann, Sráid Westmoreland,
Baile Átha Cliath, D02 VR66
Ríomhphost: heaneyexhibition@nli.ie
Le haghaidh fiosrúcháin faoin taispeántas seo agus faoi imeachtaí agus turais ghaolmhara

An Rannóg Cumarsáide agus Forbartha
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
4 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 A322
Ríomhphost: development@nli.ie
Le haghaidh gach fiosrúchán ó lucht preasa agus lucht na meán

An Rannóg Acmhainní Daonna
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
4 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 A322
Ríomhphost: hr@nli.ie

An Rannóg Airgeadais
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
4 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 A322
Ríomhphost: accounts@nli.ie

Oifig an Phríomh-Arailt
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
2-3 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 TR76
Ríomhphost: herald@nli.ie
Le haghaidh fiosrúcháin faoi Dheonú Armas

An Rannóg um Sholáthar Seirbhíse: Aiseolas
Más mian leat insint dúinn faoi do chuairt ar an Leabharlann Náisiúnta, muid a mholadh, moladh a dhéanamh linn nó gearán a dhéanamh, seol ríomhphost chuig feedback@nli.ie