Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Stair Theaghlaigh

Crann ginealaigh lámhtharraingthe ón 17ú hAois in imleabhar <i>Registered Pedigrees</i>

Ginealas de chuid Uí Bhriain an Thuamhain, Registered Pedigrees Iml. 4 (GO MS 158)

Gach bliain tugann na mílte duine cuairt ar an Leabharlann Náisiúnta go pearsanta agus ar líne chun taighde a dhéanamh ar stair a dteaghlaigh.

Tá go leor taifead agus acmhainní ag NLI is féidir a úsáid chun do shinsir a rianú siar lena n-áirítear taifid paróistí Caitliceacha, taifid réadmhaoine, nuachtáin agus eolairí. Cuirimid Seirbhís Staire Teaghlaigh ar fáil saor in aisce chun cabhrú le taighdeoirí a dteastaíonn cabhair bhreise uathu agus iad ag cuardach a sinsear. Cuirimid rochtain saor in aisce ar fáil freisin ar roinnt suíomhanna síntiús ginealais inár seomraí léitheoireachta go léir.

Breathnaigh ar Chláir na bParóistí Caitliceacha