Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Stair Theaghlaigh

Crann ginealaigh lámhtharraingthe ón 17ú hAois in imleabhar <i>Registered Pedigrees</i>

Ginealas de chuid Uí Bhriain an Thuamhain, Registered Pedigrees Iml. 4 (GO MS 158)

Gach bliain tugann na mílte duine cuairt ar an Leabharlann Náisiúnta go pearsanta agus ar líne chun taighde a dhéanamh ar stair a dteaghlaigh.

Tá go leor taifead agus acmhainní ag NLI is féidir a úsáid chun do shinsir a rianú siar lena n-áirítear taifid paróistí Caitliceacha, taifid réadmhaoine, nuachtáin agus eolairí.

Cuirimid Seirbhís Staire Teaghlaigh ar fáil saor in aisce chun cabhrú le taighdeoirí a dteastaíonn cabhair bhreise uathu agus iad ag cuardach a sinsear. Cuirimid rochtain saor in aisce ar fáil freisin ar roinnt suíomhanna síntiús ginealais inár seomraí léitheoireachta go léir.

Tabhair faoi deara go dteastaíonn ticéad léitheora chun dul isteach sa Seomra Staire Teaghlaigh. Is féidir iarratas a dhéanamh ar thicéad léitheora trínár bhfoirm iarratais ar líne.

Breathnaigh ar Chláir na bParóistí Caitliceacha