Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Ráiteas Inrochtaineachta

Íomhá geata ar a bhfuil an focal <i>Library</i> in iarann teilgthe

Ráiteas Inrochtaineachta

Caitheann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann dúthracht lena chinntiú go bhfuil suíomh gréasáin inrochtana aici, i gcomhréir le Rialacháin ón Aontas Eorpach (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchlár Móibíleach de chuid Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí), 2020

Baineann an ráiteas inrochtaineachta seo le www.nli.ie.

 

Stádas maidir le Comhlíonadh 

Tá an suíomh gréasáin seo iomlán comhlíontach le Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhar Gréasáin 2.1 Leibhéal AA. 

Tá NLI tiomanta do shuíomh gréasáin a sholáthar atá inrochtana don lucht féachana is leithne is féidir, beag beann ar theicneolaíocht ná ar chumas. Táimid ag obair faoi láthair le IA Labs agus le NCBI lena chinntiú go gcomhlíonaimid na caighdeáin inrochtaineachta. Táimid i gcónaí ag feabhsú eispéireas an úsáideora do gach duine agus ag cloí leis na caighdeáin inrochtaineachta riachtanacha. 

Sainmhínítear sna Treoirlínte um Inrochtaineacht Ábhair Gréasáin (WCAG 2.1) ceanglais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí chun inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú. 

 

Gnéithe Inrochtaineachta an tSuímh Gréasáin seo

  • Nasc le scipeáil chuig an ábhar – feidhmíonn sé ar gach leathanach gréasáin chun ligean d'úsáideoirí méarchláir codanna eile a sheachaint mar phánaí nascleanúna.
  • Nascleanúint le Méarchlár/Léitheoir Scáileáin – curtha i bhfeidhm i ngach cuid den suíomh gréasáin chun cabhrú le húsáideoirí a dhéanann nascleanúint le teicneolaíochtaí cúnta nó gan luch.
  • Íomhánna inrochtana – chun úsáideoirí a bhfuil léitheoir scáileáin nó teicneolaíochtaí cúnta eile á n-úsáid acu a chur ar an eolas maidir le hábhair íomhá.
  • Foirmeacha inrochtana – bíonn ord fócais agus bailíochtú ceart ag baint leo.
  • Téacs naisc úsáideach, tuairisciúil – chun úsáideoirí a chur ar an eolas cá dtabharfaidh naisc iad.
  • Ábhar atá struchtúrtha i gceart agus úsáid mhaith ceannteidil – chun inléiteacht a mhéadú agus chun cabhrú le húsáideoirí a úsáideann léitheoirí scáileáin nó teicneolaíochtaí cúnta eile.
  • Comhoiriúnacht le gach córas oibriúcháin agus le nascleanúint mhóibíleach – chun comhsheasmhacht sa leagan amach agus sa nascleanúint a chinntiú ar gach gaireas agus córas oibriúcháin.

 

Ábhar neamh-inrochtana 

Ábhar tríú páirtí – tá réimsí dár suíomh gréasáin arna rialú ag cuideachtaí tríú páirtí, amhail innill íocaíochta agus áirithinte imeachtaí. Níl siad sin arna maoiniú, arna bhforbairt, nó arna rialú ag NLI, ach tá obair ar siúl chun a mhéid saincheisteanna is indéanta go praiticiúil a bhaineann leis na réimsí sin a réiteach.

 

Ullmhú an Ráitis Inrochtaineachta seo 

D’ullmhaigh IA Labs an Ráiteas – déanann IA Labs meascán de thástálacha inrochtaineachta de láimh agus go huathoibríoch ar ardáin éagsúla mar Windows (JAWS, NVDA), Mac (VoiceOver), iOS (VoiceOver) agus Android (TalkBack) agus ar a gcuid uirlisí inrochtaineachta féin. Cruthaíodh loga mionsonraithe fadhbanna chun é a thomhas de réir chaighdeáin WCAG 2.1. Cuireadh na fadhbanna sin i láthair na foirne forbartha atá ag leasú na bhfadhbanna sin agus ag tabhairt an tsuímh gréasáin i gcomhlíontacht le WCAG 2.1 AA. 

Chruthaigh IA Labs an ráiteas seo i Lúnasa 2023. 

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an ráiteas i mí na Samhna 2023. 

 

Aiseolas agus Sonraí Teagmhála 

Má aimsíonn tú aon fhadhb nach bhfuil liostaithe ar an leathanach seo, déan teagmháil le info@nli.ie

 

Nós Imeachta Forfheidhmithe 

Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagra nó más mian leat ceist inrochtaineachta a ardú nach mbaineann leis an suíomh gréasáin seo, is féidir leat gearán a dhéanamh le info@nli.ie

 

Seirbhís Iniúchóireachta Inrochtaineachta WCAG 2.1 

Más mian leat go ndéanfaí athbhreithniú agus tástáil ar do shuíomh gréasáin, ar d’fheidhmchlár nó ar do dhoiciméid dhigiteacha de réir chaighdeáin WCAG 2.1, déan teagmháil le foireann IA Labs ag hello@ialabs.ie

 

 

 

Image of NCBI logo