Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Poetry Aloud

Suíonn cuairteoirí sa Seomra Léitheoireachta i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, ag amharc ar bhean ag labhairt le linn imeacht Poetry Aloud

Comórtas bliantúil filíochta labhartha is ea Poetry Aloud atá oscailte do gach scoláire iar‑bhunscoile ar oileán na hÉireann. Eagraíonn Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus Éigse Éireann é le tacaíocht ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Déanann Poetry Aloud ceiliúradh ar an lúcháir a bhaineann le filíocht a rá agus éisteacht léi i measc scoláirí iar‑bhunscoile ar oileán na hÉireann. 

Cuireann Poetry Aloud filíocht labhartha i láthair na scoláirí, rud a chothaíonn muinín agus bród as ár n‑oidhreacht scríofa. 

Foghlaimíonn rannpháirtithe i dtrí chatagóir (Sóisearach, Idirmheánach agus Sinsearach) dán ceaptha amháin agus dán amháin dá rogha féin as bailiúcháin roghnaithe agus téann siad san iomaíocht ag babhtaí réigiúnacha, babhtaí leathcheannais agus ag an mbabhta ceannais náisiúnta i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Tá iar‑rannpháirtithe de chuid Poetry Aloud le feiceáil ag léamh litreacha agus dánta i bpíosaí a taifeadadh le haghaidh taispeántais sa leabharlann. Ghlac cuid acu páirt in imeachtaí comórtha sa Leabharlann agus in imeachtaí eile a d’eagraigh Éigse Éireann, agus chuaigh cuid eile acu isteach san aisteoireacht agus san fhilíocht mar ghairm.

 

Stair Poetry Aloud

Cuireadh tús leis an gcomórtas náisiúnta mar Yeats Aloud siar in 2006 agus athraíodh an t‑ainm go Poetry Aloud in 2007. Tá na mílte iontrálacha faighte ó shin i leith.

Thacaigh Seamus Heaney, nach maireann, le Poetry Aloud agus bhí an méid seo le rá aige mar gheall air: “Tugann sé an fhilíocht isteach i gcuimhne agus i gcroí na n‑óg ar bhealach a fhanfaidh leo ar feadh an tsaoil”. Nuair a bhuaigh sé Gradam David Cohen as Gaisce Saoil sa Litríocht, d’ainmnigh sé Poetry Aloud le haghaidh Ghradam Clarissa Luard. 

 

An chaoi a n‑oibríonn sé

Ritheann Poetry Aloud ó Mheán Fómhair go Nollaig.

Bíonn trí chatagóir ann:

 • Sóisearach: An 1ú bliain agus an 2ú bliain i bPoblacht na hÉireann agus bliain 8, bliain 9 agus bliain 10 i dTuaisceart Éireann
 • Idirmheánach: An 3ú bliain agus an 4ú bliain i bPoblacht na hÉireann agus bliain 11 agus bliain 12 i dTuaisceart Éireann
 • Sinsearach: An 5ú bliain agus an 6ú bliain i bPoblacht na hÉireann agus an 6ú bliain agus an 7ú bliain i dTuaisceart Éireann

Bíonn babhtaí réigiúnacha, babhtaí leathcheannais agus babhta ceannais náisiúnta ann gach bliain.

In 2020 agus 2021 reáchtáladh Poetry Aloud mar chomórtas fíorúil.
In 2022, ba chomórtas fíorúil an chéad bhabhta den chomórtas.
 

Dé hAoine, an 29 Meán Fómhair an dáta deiridh chun iontrálacha a chur isteach.

Féach thíos lena fháil amach cén chaoi cur isteach air.

Le tuilleadh eolais a fháil, seol ríomhphost chuig poetryaloud@nli.ie

 • Roghnóidh na múinteoirí rannpháirteacha na scoláirí a ghlacfaidh páirt thar ceann na scoile as gach ceann de na trí chatagóir, nó as ceann ar bith acu (Sóisearach, Idirmheánach, Sinsearach).
 • Cuirfidh múinteoirí taifeadadh físe fóin isteach de na scoláirí agus an dán ceaptha á aithris ó bhéal acu de ghlanmheabhair (ní ceadmhach taifeadadh gairmiúil a dhéanamh).
 • Déanfaidh moltóirí thar ceann Éigse Éireann agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann moltóireacht ar na hiontrálacha.
 • Caithfear cloí leis na treoirlínte d’iontrálacha thíos agus ní mór iontrálacha a chur isteach tríd an ríomhphost chuig poetryaloud@nli.ie

Déanfaidh na scoláirí dán amháin a aithris óna gcatagóir féin.

An Chatagóir Shóisearach: Overhead le Jamie O’Halloran
An Chatagóir Idirmheánach:  The Lookout le Jane Clarke
An Chatagóir Shinsearach: At the Court of the Curlews, Magheramore le Martin Dyar

Ní ghlacfar ach leis an dán ceaptha i ngach catagóir mar iontráil bhailí.

Ní bheidh aon dul siar ar chinneadh na moltóirí agus ní chuirfear san áireamh aon chomhfhreagras de chineál ar bith ina leith.

Ní amharcfaidh aon duine ar na físeáin a chuirfear isteach ach an painéal moltóirí agus ní choinneofar iad nuair a bheidh an próiseas moltóireachta sa chéad bhabhta curtha i gcrích.

 • Úsáid treoshuíomh portráide agus é á thaifeadadh. 
 • Bíodh an ceamara 2 mhéadar ar a laghad ar shiúl ón dalta.
 • Caithfidh na scoláirí ainm an dáin agus an file a lua sula ndéanfaidh siad an dán a aithris.    
 • Is gá gach dán a aithris de ghlanmheabhair.
 • Ba chóir gach dán a thaifeadadh in aon radharc amháin ó aon uillinn statach amháin. 
 • Caithfidh an fhuaim agus an pictiúr a bheith soiléir. 
 • Ná cuirtear ceol, grafaicí, teidil, cúlraí fíorúla ná beochan ríomhaire leis.
 • Tá cosc ar stiúideonna taifeadta gairmiúla a úsáid.
 • Caithfear na nithe seo a leanas a chur leis na hiontrálacha:

  Ainm an mhúinteora
  Ainm agus seoladh na scoile
  Seoladh ríomhphoist an mhúinteora 
  Ainmneacha agus catagóir na scoláirí.

Babhta Ceannais Poetry Aloud 2022

Babhta Ceannais Poetry Aloud, 2021 (Comórtas Fíorúil)

Torthaí Poetry Aloud, 2020