Cartlann Ghréasáin an NLI

Cuardaigh Cartlann Ghréasáin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Tá Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (an NLI) ag obair go gníomhach chun cartlann suíomhanna Gréasáin Éireannacha a chruthú. Bíonn faisnéis a fhoilsítear ar an nGréasán i mbaol cailleadh nó athrú – déanfar 50% de shuíomhanna Gréasáin a chailleadh nó a athrú in aon bhliain ar leith.  Aithníonn an NLI an luach cultúrtha intreach a ghabhann le faisnéis den sórt sin agus an gá atá ann leis an ábhar sin a chaomhnú don ghlúin reatha agus do na glúine atá le teacht araon. Chomh maith leis sin, tugann an méid sin deis dúinn obair le bailiúcháin dhigitghinte agus úsáideoirí a chumasú idirghníomhú le bailiúcháin an NLI ar bhealaí nua nuálacha.

Is é is cartlannú Gréasáin ann ná gníomhaíocht trína ndéantar cóip de shuíomh Gréasáin ag am ar leith a bhailiú agus a chaomhnú lena húsáid amach anseo. Tá an chóip sin lánfheidhmiúil agus is féidir nascleanúint a dhéanamh uirthi faoi mar a dhéantar ar shuíomh Gréasáin beo. Is le ‘ransaitheoir Gréasáin’ a bhailítear na suíomhanna, rud ar píosa uathoibrithe bogearraí é lena ngabhtar suíomhanna Gréasáin ag am ar leith. Caomhnaítear na suíomhanna cartlannaithe ansin agus cuirtear iad ar fáil le haghaidh taighde. Uaireanta, déantar an taighde sin tamall maith tar éis an suíomh bunaidh a bhaint as radharc.

Cartlannú Gréasáin 2016: Cuimhneamh ar an mBliain 1916 agus an Bhliain 2016 a Thaifeadadh
Mar chuid den chlár NLI 2016, ar clár comórtha na Leabharlainne Náisiúnta don bhliain 2016 é, tá an Leabharlann ag cartlannú agus ag caomhnú suíomhanna Gréasáin ar a n-insítear scéal na bliana ar líne. Áirítear leo sin suíomhanna a bhaineann leis an gclár dar teideal Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain, ar clár imeachtaí foirmiúla é ina ndéantar comóradh agus machnamh ar chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916 agus Chath an Somme. Tá tuilleadh faisnéise faoin tionscadal cartlannaithe Gréasáin dar teideal Cuimhneamh ar an mBliain 1916 agus an Bhliain 2016 a Thaifeadadh ar fáil ar an leathanach Bailiúcháin na Cartlainne Gréasáin agus ar ár mBlag, ar Twitter agus ar Facebook. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil linn ag 2016webarchivist@nli.ie

Faisnéis faoi chúrsaí cóipchirt

Tá sé de fhreagracht ort cloí leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm i do dhlínse, go háirithe an reachtaíocht um chóipcheart (nuair is infheidhme). Ní chuireann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann na hábhair chartlannaithe ar fáil ach amháin chun críocha taighde agus staidéir phríobháidigh. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach an leathanach Cearta agus Macasamhlacha ar ár suíomh Gréasáin.