Ceisteanna Coitianta: Cartlann Ghréasáin

Seo iad roinnt ceisteanna coitianta a d’fhéadfadh a bheith ina gcabhair duit agus tú ag úsáid na cartlainne Gréasáin.

Cad is Cartlann Ghréasáin an NLI ann?
Is é is Cartlann Ghréasáin an NLI ann ná bailiúchán de chóipeanna cartlannaithe de shuíomhanna Gréasáin Éireannacha agus de shuíomhanna Gréasáin lena mbaineann Spéis Éireannach.

Cén fáth a bhfuil suíomhanna Gréasáin á gcartlannú ag an NLI?
Is é misean na Leabharlainne Náisiúnta saol doiciméadach na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar fáil. Is leochaileach i leith athrú agus cailleadh atá faisnéis a fhoilsítear ar an Idirlíon. Dá bhrí sin, ní mór don NLI an fhaisnéis ríthábhachtach sin a chaomhnú sula dtéann sí as radharc.

Conas a dhéanann an NLI suíomhanna Gréasáin a chartlannú?
Oibríonn an NLI leis an Internet Memory Foundation, ar comhpháirtí teicniúil é, chun suíomhanna Gréasáin cartlannaithe a chaomhnú agus a chur ar fáil.

Conas a roghnaítear suíomhanna Gréasáin lena gcur ar áireamh sa chartlann?
Roghnaítear na suíomhanna Gréasáin de réir Bheartas na Leabharlainne Náisiúnta maidir le Bailiúcháin a Fhorbairt. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil anseo.

Cé chomh minic is a dhéanann an NLI an Gréasán a chartlannú?
Déanann an NLI an Gréasán a chartlannú ar bhonn rialta agus cuirtear ábhar ar fáil ar fud na bliana. Lean an NLI ar Twitter agus ar Facebook chun an t-eolas is deireanaí a fháil.

Conas is féidir liom rochtain a fháil ar Chartlann Ghréasáin an NLI?
Is féidir leat rochtain a fháil ar Chartlann Ghréasáin an NLI anseo. Tá sí ar fáil saor in aisce do gach duine, beag beann ar an áit ina bhfuil siad ar domhan.

Conas is féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil faoi chartlann an NLI?
Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil anseo nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ach ríomhphost a sheoladh chuig webarchivist@nli.ie
Chomh maith leis sin, postálaimid teachtaireachtaí ar Twitter agus ar Facebook ar bhonn rialta.

Cén fáth a bhfuil roinnt suíomhanna Gréasáin cartlannaithe neamhiomlán nó á dtaispeáint go mícheart?
Ar an drochuair, tá teorainneacha ann leis an méid is féidir a ghabháil le linn ár bpróisis chartlannaithe Gréasáin. Is féidir nach ngabhfar físeáin leabaithe, inneachar Flash agus gnéithe dinimiciúla eile amhail Google Maps.

Cén cineál acmhainní atá ar fáil sa chartlann?
Tá comhaid PDF, doiciméid Word, scarbhileoga agus ceangaltáin eile is féidir a íoslódáil ar fáil sa chartlann.

Cén fáth nach féidir Facebook agus meáin shóisialta eile a ghabháil?
Ní féidir linn ach cuntais Twitter agus YouTube a ghabháil faoi láthair. Táimid i mbun oibre chun go mbeimid in ann Facebook, Instagram agus meáin eile a ghabháil.