Tuarascálacha agus Doiciméid Bheartais

Soláthraíonn Leabharlann Náisiúnta na hÉireann roinnt foilseacháin chorparáideacha, lena n-áirítear:

NLI Beartas Éagsúlachta agus Cuimsithe 2018-2  NLI Beartas Éagsúlachta agus Cuimsithe 2018-2021.pdf (0.78 MB, Adobe PDF)

Polasaí Nochta Faoi Chosaint

Tuarascálacha Bliantúla

Ráitis Airgeadais

Plean Straitéiseach

I dTreo 2016

Beartas Forbartha Bailiúchán

Straitéis Acmhainní Daonna

Doiciméid bheartais eile


 
Ceiribín ó shileáil an tSeomra Léitheoireachta.
Ceiribín ó shileáil an tSeomra Léitheoireachta.
Naisc Thapa