Dubliners

Taifead uathúil grianghrafadóireachta is ea Dubliners ar an saol sa chathair ag casadh an chéid seo caite, tréimhse a bhfuil cáil uirthi mar gheall ar shaothair liteartha James Joyce.Bhí saothar an ghrianghrafadóra John J Clarke as Co. Mhuineacháin mar chuid den taispeántas a raibh bua ar leith aige le grianghraif neamhfhoirmiúla gar-amhairc a thógáil de dhaoine agus iad i mbun a gcuid oibre ó lá go lá.Sholáthair na híomhánna, a taifeadadh idir 1897 agus 1904, léargas pearsanta ar an gcathair agus ar mhuintir na cathrach sa tréimhse a bhí ar intinn ag Joyce a chuid saothar a lonnú.

I measc na n-áiteanna ba mhinicí a bhí le feiceáil sa taispeántas bhí Sráid Uí Chonaill, Sráid Grafton, Cearnóg Mhuirfean agus an ceantar in aice leis an Ollscoil Ríoga ar Ardán Earlsfort san áit a ndearna Clarke staidéar ar an leigheas ar feadh roinnt blianta.Tá grianghraif sa taispeántas freisin de Dhún Laoghaire agus de Bhré.

D'oscail Dubliners sa Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta i mBarra an Teampaill don chéad uair i 2001. Shocraigh an Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta an dara taispeántas a chur ar bun trí bliana ina dhiaidh sin mar gheall ar éileamh ón bpobal; d'éirigh thar cionn leis an taispeántas seo freisin, agus tháinig níos mó daoine ná riamh ag féachaint air, turasóirí agus lucht leanúna Joyce ina measc. Bhí go leor díobh siúd tar éis teacht go Baile Átha Cliath chun páirt a ghlacadh i gcomóradh céad bliain Bloomsday. Shocraigh an Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta an dara taispeántas a chur ar bun trí bliana ina dhiaidh sin mar gheall ar éileamh ón bpobal; d'éirigh thar cionn leis an taispeántas seo freisin, agus tháinig níos mó daoine ná riamh ag féachaint air, turasóirí agus lucht leanúna Joyce ina measc. Bhí go leor díobh siúd tar eis teacht go Baile Átha Cliath chun páirt a ghlacadh i gcomóradh céad bliain Bloomsday.

Mar thaispeántas taistil, bhí Dubliners le feiceáil cheana ag an nGailearaí Náisiúnta Ealaíne i Sóifia, sa Bhulgáir, agus ag Gailearaí ATHINAIS in Aithin na Gréige.

Ar ais go dtí Taispeántais Taistil.
 
Regeneration:The West of Ireland 1892-1914
Regeneration:The West of Ireland 1892-1914
Naisc Thapa