Discover Lifelines: litreacha ó dhaoine cáiliúla maidir leis na dánta is fearr leo

Taispeántas chun comóradh a dhéanamh ar 25 bliain den tionscadal Lifelines.

Tá an taispeántas le feiceáil i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann faoi láthair ach tá sé ar fáil i gcomhair iasachta freisin mar thaispeántas taistil.

Déanann an taispeántas ceiliúradh ar an tionscadal Lifelines, a tosaíodh i 1985 nuair a mhol an múinteoir Béarla Niall MacMonagle dá rang Cúigiú Bliana i gColáiste Wesley, Baile Átha Cliath, rud éigin a dhéanamh le cabhrú leo siúd a bhí ag fulaingt san Afraic. Scríobh siad chuig daoine cáiliúla agus d’iarr siad orthu an dán ab fhearr leo a ainmniú, agus fáth a thabhairt leis. Rinneadh na freagraí a dhúbailt ar mheaisín Gestetner na scoile, a stápláil mar leabhrán simplí, agus díoladh gach ceann acu laistigh de dhá lá. Foilsíodh leabhráin bhreise, a thiomsaigh daltaí ó Choláiste Wesley freisin, i 1988, 1990 agus 1992.

Lifelines Lifelines

Mar thoradh ar an rath a bhí ar na leabhráin, foilsíodh leabhar Lifelines i 1992, ina raibh brollach ag Seamus Heaney. Tháinig Lifelines 2 amach i 1994, agus Lifelines 3 i 1997. D’fhoilsigh Penguin rogha dánta ó Lifelines i 1993, agus d’fhoilsigh Townhouse imleabhar eile, eagrán Nua agus Bailithe, in 2006. Faoin mbliain 2006, bhí níos mó ná €100,000 bailithe do Concern ó dhleachtanna na n-eagrán éagsúil, le hobair na heagraíochta a mhaoiniú sna tíortha i mbéal forbartha.

Cheannaigh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann na litreacha bunaidh a bhí mar chuid den chéad fhoilseachán Lifelines agus bronnadh an t-airgead ar Concern. Ina dhiaidh sin, bhronn Coláiste Wesley gach comhfhreagras, grianghraf agus ábhar cartlainne gaolmhar eile ar an Leabharlann.

Ábhar agus formáid

Tá 12 seastán taispeána sa taispeántas. Tá na seastáin éadrom agus inaistrithe. 

Seastán Teidil

Gabh i leith go bhfeicfidh tú cad a deirim: Foilseacháin Lifelines

Litreacha ó rannpháirtithe

Nuair atá tábhacht le dánta

Lifelines: rath Éireannach

An ceann a d’éalaigh

An Smaoineamh is Simplí: Na foirne agus an scoil

An Balla Clú agus Cáil

Luanna agus rannpháirtithe

Sleachta as litreacha na Rannpháirtithe x 3

Ar ais chuig Taispeántais Taistil.

 
Regeneration:The West of Ireland 1892-1914
Regeneration:The West of Ireland 1892-1914
Naisc Thapa