Strangers to Citizens

2/3 Sráid Chill Dara

12 Nollaig 2007 - 17 Deireadh Fómhair 2009

Thosaigh na hÉireannaigh ag dul ar imirce go dtí Mór-Roinn na hEorpa tar éis na gcogaí ag deireadh an 16ú haois, agus lean an patrún sin ar aghaidh ar feadh dhá chéad bliain. Bhí saighdiúirí, mic léinn, sagairt, gairmithe, agus ceannaithe i measc an iliomad mílte a chuaigh ar imirce chun na Spáinne, na Fraince, na hIodáile, na hÍsiltíre, na Rúise, agus na Sualainne agus chun áiteanna eile nach iad. Chruthaigh na himircigh pobail dóibh féin in imeacht na mblianta, agus comhtháthaíodh iad isteach ina n-óstsochaithe faoi dheireadh thiar.

Insíodh a scéal sa taispeántas seo.

Rinne an Leabharlann Náisiúnta íomhánna a thiomsú, agus fíor-áilleacht ag baint le go leor díobh, as iarsmalanna, dánlanna agus cartlanna ar fud na hEorpa. Bhí bunábhar luachmhar ar taispeáint freisin, ina measc an bhun-lámhscríbhinn lómhar ó dhialann Thaidhg Uí Chianáin maidir le hImeacht na nIarlaí.

Tá seilbh ag Oifig Ginealais na Leabharlainne ar cheann de na bailiúcháin is saibhre de ghinealais agus armais a bhaineann leis na hÉireannaigh a chuaigh ar imirce chun na hEorpa sna 17ú agus 18ú aoiseanna. Bhí cuairteoirí in ann rogha díobhsan a fhiosrú, chomh maith le cuid de na leabhair Ghaeilge is luaithe, atá i mbailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta freisin. Áirítear leis na leabhair seo a scríobhadh agus a cuireadh i gcló in institiúidí Éireannacha ar an ilchríoch leabhair ón 17ú haois a cuireadh i gcló ag an gclóphreas Gaelach ag an nGaelcholáiste sa Lobháin.

D'fhág daoine Éire ar go leor cúiseanna éagsúla gan áireamh. B'éigean dóibh tarraingt ar a gcuid acmhainní go léir le maireachtáil agus le bheith rathúil i dtimpeallachtaí coimhthíocha, ar nós mar a rinne gach imirceach ar fud na cruinne leis na cianta. Ba mhór an t-éacht a rinne siad, pobal 'coimhthíoch' ag fáil stádais 'taobh istigh' ar an Mór-Roinn agus sna coilíneachtaí Spáinneacha, Francacha agus Ísiltíreacha faoi lár an ochtú haois déag. Tugann an sampla a thugann siad le tuiscint gur cuid bhuan de staid an duine í an imirce i ndáiríre, seachas rud eisceachtúil sealadach. Tá an imirce gan staonadh agus leanann sí ar aghaidh sa lá atá inniu ann agus imircigh eachtracha ag triall ar Éirinn, á mbrú agus á dtarraingt ag éagsúlacht fórsaí.

Mar chomóradh 400 bliain ó Imeacht na nIarlaí, d’inis an taispeántas scéal nach bhfuil mórán cur amach air, scéal mealltach go deimhin.

Ar ais chuig Taispeántais Roimhe Seo