Planes, trains and automobiles

26 Meitheamh 2008 - 25 Deireadh Fómhair 2008

An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill

Téama is ea Iompar - ábhar plé tráthúil i gcónaí - a ndéantar tagairt dó in a lán de bhailiúcháin na Cartlainne Náisiúnta Grianghrafadóireachta, lena n-áirítear Bailiúchán Lawrence, Bailiúchán Morgan, Bailiúchán Independent Newspapers (Ireland), Bailiúchán Poole, Bailiúchán O'Dea, agus Bailiúchán Justin Nelson a fuarthas le déanaí.

Tharraing taispeántas na Cartlainne, Planes, Trains and Automobiles, ar na bailiúcháin seo chun pictiúir a thabhairt de chúrsaí iompair in Éirinn sa 20ú haois. Thaispeáin an roinn 'trains' den taispeántas íomhánna de ghal-traenacha luatha, lena n-áirítear grianghraf ó bhailiúchán Lawrence a tógadh ar Tharbhealach Bhéal an Dá Chab timpeall 1910. Bhí grianghraf ann freisin den tuairt a tharla i Stáisiún Shráid Fhearchair i mBaile Átha Cliath ar Lá San Vailintín, Feabhra 1900, agus grianghraif de thraenacha agus de thiománaithe ar chodanna atá dúnta le fada de línte iarnróid i gContaetha na Mí, Lú, Bhaile Átha Cliath, agus Chill Dara.  

Stáisiún Shráid Fhearchair, 1900Stáisiún Shráid Fhearchair, 1900

I measc na n-íomhánna sa roinn 'planes' bhí grianghraif stairiúil d'Amelia Earhart, an chéad bhan-eitleoir a d'eitil ina haonar trasna an Aigéin Atlantaigh aniar; thaispeáin sé í agus í ag seasamh in aice lena heitleán ar shroicheadh Dhoire di i mBealtaine 1932. Íomhánna suntasacha eile ab ea grianghraf den chéad eitilt ag éirí de thalamh ó aerpháirc Bhaile Dhónaill i Meán Fómhair 1927, agus íomhánna de mhuireitleáin ag críochfort mhuireitleáin Fhaing i gCo. Luimnigh i 1938.

I measc na n-íomhánna sa roinn 'automobiles' den taispeántas bhí grianghraif d'iomaitheoirí ag glacadh páirte sa 1930 Irish International Grand Prix i bPáirc an Fhionnuisce; seoladh an chairr Ford Anglia i 1959, agus íomhánna de thurasóirí gluaisteánaíochta luatha in Éirinn.

Bhí an taispeántas ar siúl ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill go dtí 25 Deireadh Fómhair.

Ar ais chuig Taispeántais Roimhe Seo