"A Bird's Eye View of Ireland"

An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill

5 Samhain 2008 - Feabhra 2009.

Bhí A Bird’s Eye View of Ireland mar theideal don taispeántas d'aerghrianghraif na Cartlainne Náisiúnta Grianghrafadóireachta a thug léargas uathúil ar thírdhreach agus ar fhorbairt na hÉireann sa bhfichiú haois, chomh maith le taifead ar roinnt imeachtaí suntasacha comhshaoil, seandálaíochta, sóisialta, agus tionsclaíochta i stair an náisiúin.

I measc na n-íomhánna sa taispeántas bhí grianghraif de Chnoc Teamhrach i gContae na Mí; d'Aillte an Mhothair i gCo. an Chláir; de Chruach Phádraig i gCo. Mhaigh Eo; de Ghrúdlann Guinness i mBaile Átha Cliath; de Theach Chúirt an Phaoraigh in Áth na Sceire, Co. Chill Mhantáin tar éis gur scrios tine é, de mhonarcha Fiat Ireland i mBaile Átha Cliath; d'Áras an Uachtaráin, áit chónaí Uachtarán na hÉireann i bPáirc an Fhionnuisce, agus de Mondello Park, an t-ionad rásaíochta gluaisteán i gCo. Chill Dara. Áiríodh leo freisin grianghraif aerthaiscéalaíochta Gearmánacha de Bhaile Átha Cliath agus den cheantar mórthimpeall na cathrach, a tógadh i mí na Nollag 1940. I measc na rudaí a aithníodh bhí dúnta míleata, gléasraí cumhachta, agus aerfoirt a raibh tábhacht straitéiseach leo.

Cruach PhádraigCruach Phádraig

Tháinig an saothar a bhí sa taispeántas as trí chinn de bhailiúcháin na Cartlainne Náisiúnta Grianghrafadóireachta - bailiúchán Morgan, bailiúchán Rex Roberts, agus bailiúchán Independent Newspapers (Ireland) Limited.

Tabhair cuairt ar an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta

Ar ais chuig Taispeántais Roimhe Seo