Bantracht na Tuaithe

Bealtaine 2010

I gcomhar le Féile Bhealtaine Age & Opportunity, déanann an Leabharlann ceiliúradh ar chomóradh céad bliain Bhantracht na Tuaithe le taispeántas ó thaifid Bhantracht na Tuaithe. Bronnadh cartlann Bhantracht na Tuaithe ar an Leabharlann in 2000, tá an bailiúchán fairsing seo á gcoimeád in os cionn 200 bosca cartlainne agus tá ábhar ann a bhaineann le feachtais Bhantracht na Tuaithe faoi shaincheisteanna a raibh tionchar acu ar shaol na mban. Ina measc, bhí leictriú na tuaithe, scéimeanna áitiúla uisce, oideachas aosach, agus bunú an Ghrianáin i dTearmann Feichín, Co. Lú.

D’eascair Bantracht na Tuaithe (ICA) as na United Irishwomen (UI), a bunaíodh in 1910 agus é mar aidhm feabhas a chur ar shaol na mban tuaithe. Chuaigh an eagraíocht i ngleic le saincheisteanna mar sláinte an teaghlaigh, oideachas agus gairneoireacht ón tús.

Tá 700 gild áitiúil ag Bantracht na Tuaithe i mbailte, sráidbhailte agus ceantair tuaithe ar fud na hÉireann inniu.

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Bhantracht na Tuaithe

Ar ais chuig Taispeántais Roimhe Seo