Beyond the Pale

27 Feabhra 2008 - 31 Bealtaine 2008
An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill

Bhí Beyond the Pale, taispeántas grianghraf ó Bhailiúchán Grianghrafadóireachta William Lawrence 1865–1914, ar taispeáint ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill ó 27 Feabhra go deireadh Bealtaine 2008.

Thosaigh Bailiúchán Grianghrafadóireachta William Lawrence le roinnt cártaí poist a táirgeadh le radhairc ar spotaí turasóireachta agus radhairc uirbeacha in Éirinn. San áireamh ar na sainchomharthaí cathrach suntasacha a bhí sa taispeántas bhí: An Fhaiche Mhór sa Ghaillimh; an Halla Cathrach i nDoire, Caisleán Chill Chainnigh, Halla na Cathrach i mBéal Feirste agus Áras Ceoldrámaíochta Chorcaí. Le portráidí de dhaoine agus ghníomhaíochtaí laethúla san áireamh orthu chomh maith, thug na grianghraif seo tráchtaireacht shóisialta fhaisnéiseach ar nósanna maireachtála, oibre, siopadóireachta agus siamsaíochta na ndaoine i gcathracha thart ar an tréimse 1880 go 1915.

Cathair Chorcaí - Bailiúchán LawrenceCathair Chorcaí - Bailiúchán Lawrence

Tá 40,000 pláta gloine i mbailiúchán Lawrence agus is ceann de na bailiúcháin ghrianghrafadóireachta is mó éilimh i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann é. Tá tionscadal mór ar bun chun digitiú a dhéanamh ar na bailiúcháin pláta gloine go léir: tá digitiú déanta ar bhreis agus 9000 pláta ó Dheireadh Fómhair 2007 i leith agus cuirfidh an Leabharlann an bailiúchán pláta gloine ar fad ar fáil ar líne faoi dheireadh.

Ar ais chuig Taispeántais Roimhe Seo