Iarbhunoideachas

Tá traidisiún fada ag an Leabharlann Náisiúnta ag tacú le mic léinn iarbhunoideachais agus a gcuid múinteoirí. Liostaítear thíos roinnt de na bealaí ina ndéanann an Leabharlann na bailiúcháin níos inrochtana do mhic léinn.


title here
Abstract here

Stair na hArdteistiméireachta - treoir um acmhainní do staidéar taighde
Treoir maidir le hacmhainní na Leabharlainne Náisiúnta do dhaltaí Staire na hArdteistiméireachta atá ag tabhairt faoi thionscadal staidéir taighde.

Poetry Aloud - Comórtas Labhartha Filíochta
An t-eolas is déanaí maidir le Poetry Aloud

Yeats: Saol agus Saothar WB Yeats
Is acmhainn oideachais shaibhir do mhic léinn iarbhunoideachais é taispeántas ollmhór na Leabharlainne ar WB Yeats. Tá turais speisialta eagraithe ag ár bhfoireann oideachais atá dírithe ar mhic léinn Staire agus Béarla na hArdteistiméireachta.

Staidéir Cháis Stairiúla
Is éard atá i gceist leis na sé staidéar cáis seo atá doiciméad bunaithe, agus a forbraíodh i gcomhar leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), ná tacaíocht a thabhairt do Shiollabas athbhreithnithe Staire na hArdteistiméireachta.

The 1916 Rising: Personalities and Perspectives
Taispeántas cáipéisí-bhunaithe ar líne a dhíríonn ar imeachtaí agus príomhphearsana Éirí Amach 1916.