An Bailiúchán

Cuimsíonn bailiúchán nuachtán na Leabharlainne Náisiúnta teidil arna bhfoilsiú ó lár an tseachtú haois déag anuas go dtí an lá inniu ann, agus na teidil Éireannacha ag feidhmiú mar phríomhábhar an bhailiúcháin. Is iad na nuachtáin ó Leabharlann Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath agus ó Bhailiúchán Joly atá mar bhunús don bhailiúchán nuachtán. Soláthraíodh comhad luachmhar de nuachtáin luatha Éireannacha nár mhair rófhada agus nuachtbhileoga eachtracha le Bailiúchán Joly. Cuireadh go mór leis an mbailiúchán le 4,000 imleabhar ó fhoinse neamhghnách sa bhliain 1922 nuair a fuair an Leabharlann na comhaid ó Oifig an Phríomh-Rúnaí agus Caisleán Bhaile Átha Cliath á thabhairt ar láimh don riarachán Éireannach. Ba sna comhaid sin a fuarthas sraitheanna suntasacha de nuachtáin chúigeacha ar baineadh leas astu chun eolas a bhailiú i leith gníomhaíochta treascraí agus polaitiúla ar fud na tíre.

Thug an tAcht Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint) ón mbliain 1927 stádas taisce dlíthiúla don Leabharlann Náisiúnta den chéad uair, agus is léir méadú nach beag ar chomhaid iomlána sa bhailiúchán nuachtán ón tráth sin. Táthar ag líonadh na mbearnaí sna comhaid stairiúla trí mhicreascannáin a cheannach ón Leabharlann Bhriotanach.

Is é beartas na Leabharlainne gach nuachtán le go leor ábhair nuachta iontu arna bhfoilsiú i bPoblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann a bhailiú, lena n-áirítear nuachtáin saora in aisce. Bailítear teidil roghnaithe ó thíortha eile freisin. Faigheann an Leabharlann níos mó ná 260 teideal go bliantúil, ag teacht go dtí tuairim 20,000 eagrán singil in aghaidh na bliana. Áirítear leo sin teidil náisiúnta, cúigeacha agus áitiúla chomh maith le nuachtáin arna ndáileadh saor in aisce. Bailíonn an leabharlann an margadh fásmhar de nuachtáin do leasanna na sain-leasghrúpaí agus na ngrúpaí eitneacha freisin, chomh maith le nuachtáin Éireannach a fhoilsítear thar lear.

Faightear an chuid is mó de na teidil faoi reachtaíochta na taisce dlíthiúla, ina sloinntear go gcaithfear cóip de gach nuachtán a fhoilsítear sa Stát a bhronnadh ar an Leabharlann Náisiúnta. Ní chlúdaítear nuachtáin Thuaisceart Éireann faoin reachtaíocht seo ámh, ach faightear iad trí bhronntanais nó trí cheannacháin. Is trína leithéid de chlár bailiúcháin leathan a chinntítear go gcoinníonn Leabharlann Náisiúnta na hÉireann an bailiúchán is cuimsithí de nuachtáin Éireannacha sa tír. Sealbhófar go leor de na teidil i bhformáid micreascannáin chun críocha an chaomhnúcháin agus na so-rochtana. Coinníonn an Leabharlann gach bun-chruachóip dá ainneoin sin, áfach, agus comhdaíonn sí agus stórálann sí iad.


 
Roinnt de na teidil sa Bhailiúcháin Nuachtáin
Roinnt de na teidil sa Bhailiúcháin Nuachtáin
Naisc Thapa