Bailiúcháin

Bailiúchán Joly (JM)

Tá bailiúchán ceoil Joly mar chroílár bhailiúchán ceoil na Leabharlainne agus tá timpeall 6,000 mír ann. Cuimsíonn an bailiúchán ceol a scríobhadh idir na blianta deireanacha den ochtú haois déag agus na chéad bhlianta den naoú haois déag. Cuimsíonn sé ceol gutha, amhráin choitianta den chuid is mó, lena n-áirítear amhráin le M.W. Balfe agus Thomas Moore, a léiríodh chun cuspóirí siamsaíochta agus baile, ceol uirlise a bhaineann leis an arm (cuadraillí srl.), ceol uirlise don phianó agus don chláirseach, bailiúcháin agus socrúcháin d'fhoinn agus do bhreachnuithe na hÉireann, agus ábhar ilghnéitheach. Cuimsíonn an bailiúchán ábhar a bhaineann le cumadóirí Éireannacha nach bhfuil mórán ar eolas fúthu. Tá an-chuid sonraí suimiúla ann, amhail nótaí pearsanta, leathanaigh clúdaigh mhaisithe nó nótaí seanma a chuireann ar chumas taighdeoirí tuiscint a fháil ar an rogha ceoil agus ar an timpeallacht chultúrtha a bhain le glúine roimhe seo, go háirithe i mBaile Átha Cliath, áit ar foilsíodh go leor de na míreanna. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil mórán de na míreanna seo ar fáil i leabharlanna eile in Éirinn ná sa Bhreatain.

Bailiúchán Breise Ceoil (AM)

Tá timpeall 13,000 mír sa Bhailiúchán Breise Ceoil. Tá an bailiúchán seo cosúil le bailiúchán ceoil Joly, ach baineann cuid mhaith den ábhar le tréimhsí níos déanaí, agus cuimsíonn sé méid beag ábhair ó thús an fichiú haois. Cuimsíonn an bailiúchán bileoga priontáilte ceoil, ceol gutha (amhráin i mbéal an phobail den chuid is mó), ceol don phianó, bailéid, cóirithe de cheol ceoldrámaíochta son phianó, ceol uirlise don phianó agus don chláirseach, damhsaí tíre na hÉireann, bailiúcháin agus cóirithe d'fhoinn agus de bhreachnuithe na hÉireann, agus ábhar ilghnéitheach. Cuimsíonn an Bailiúchán Breise Ceoil ábhar a bhaineann le cumadóirí Éireannacha nach bhfuil mórán ar eolas fúthu.

Bailiúchán Bryden Thomson

Cuimsíonn Bailiúchán Bryden Thomson timpeall [700 mír]. Is scóir cheoil is mó atá sa bhailiúchán seo, agus cuimsíonn sé nótaí mínithe seanma, nótaí pearsanta agus sonraí maidir le léirithe agus taifeadtaí a rinne an stiúrthóir ceoil Bryden Thomson (1928-1991) nach maireann. Tá roinnt téacsanna maidir le ceol, catalóga foilsitheoirí ceoil agus roinnt beathaisnéisí de chumadóirí comhaimseartha, ar stiúir sé go leor dá gcuid saothair, sa chuid eile den bhailiúchán. Tá an bailiúchán ina iomláine an-tairbheach do dhaltaí ceoil, stiúrthóirí agus cumadóirí óga, chomh maith le scoláirí agus taighdeoirí in go leor réimsí amhail cleachtas agus stair seanma, saol na ceolchoirme agus an stair shóisialta in Éirinn. Ba í Mary Ellison Thomson, baintreach Bryden Thomson, a thug an bailiúchán ar láimh don Leabharlann sa bhliain 2003.

Bailiúchán Bhantracht na Tuaithe (MU/ICA)

Tá an bailiúchán seo de scóir cheoil [53 mír], mar chuid de chartlann Bhantracht na Tuaithe atá i seilbh na Leabharlainne Náisiúnta.

Bailiúchán Peggy Dell (MU/PD)

Cuimsíonn bailiúchán ceoil Peggy Dell [513 mír] bileoga priontáilte ceoil, ceol gutha (amhráin i mbéal an phobail den chuid is mó), cóirithe (roinnt le páirteanna d’uirlisí san áireamh), bailéid, ceol uirlise don phianó agus roinnt míreanna ilghnéitheacha. Ba í Margaret Tisdall (1906-1979), arbh fhearr aithne uirthi lena hainm stáitse Peggy Dell, a bhailigh an bailiúchán i rith a gairme fada mar phianódóir, amhránaí agus siamsóir i hallaí ceoil. Is bailiúchán úsáideach atá ann ó thaobh na staire de, go háirithe ó thaobh na staire sóisialta de, agus tugann sé léargas ar fhorbairt chultúr an cheoil choitianta in Éirinn le linn an 20ú haois.


 
Socrúchán John Field ar The Two Favourite Slave Dances in Black Beard, Londain, [1798].NLI LO173
Socrúchán John Field ar The Two Favourite Slave Dances in Black Beard, Londain, [1798].NLI LO173
Naisc Thapa