Stair na mBan

Tá bailiúcháin ann a bhaineann le cearta na mban lena n-áirítear ceart vótála do mhná, ar nós bhailiúchán Sheehy Skeffington agus bhailiúchán Rosamund Jacob. Tá páipéir ann freisin a bhaineann le Conradh Talún na mBan, Ceardchumann Oibrithe Ban na hÉireann, Cumann na mBan, agus leis an gComhairle um Stádas na mBan, chomh maith le Cartlann Bhantracht na Tuaithe, 1950-1990.

Déanann treoir taighde maidir le Mná sa Stair i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann imlíniú ar an nós imeachta chur foinsí a aimsiú le taighde a dhéanamh ar stair na mban, agus tugann sí cur síos gairid agus cúlra comhthéacsúil do bhailiúcháin ábhartha lámhscríbhinní (féach Treoracha Taighde Lámhscríbhinní)

Ar ais chuig Bailiúcháin.