Stair Shóisialta, Eacnamúil agus Saothair

Baineann páipéir de chuid Thomas Johnson agus William O’Brien leis na gluaiseachtaí oibre agus ceardchumainn. Soláthraíonn páipéir Sir Thomas Aiskew Larcom, Fo-Rúnaí d'Eirinn (1853-68), eolas ar réimsí mar oideachas, phóilíneacht agus ord sibhialta, dhaonáirimh 1841 agus 1846, thalmhaíocht agus iascaigh, sheaniarsmaí, mheitéareolaíocht, mhínadóireacht, chumarsáid, Dhlí na mBocht, fhóirithint ghorta, imirce, shláinte phoiblí agus institiúidí reiligiúnacha. Tá líon mhór cartlanna gnó ann freisin lena n-áirítear cartlann Ghualchaí Prior-Wandesforde i gCo. Chill Chainnigh ón 17ú haois, agus cartlanna Ghrúdlann Locke i gCill Bheagáin, Co. na hIarmhí.   

Ar ais chuig Bailiúcháin