Leas Pholaitiúil

Tá bailiúcháin chuimsitheacha ann a bhaineann le gluaiseachtaí náisiúnacha na hÉireann ón ochtú haois déag ar aghaidh, lena n-áirítear lámhscríbhinní a bhain le saol agus le slite bheatha Edmund Burke, An Tiarna Edward FitzGerald, Wolfe Tone, Dhónaill Uí Chonaill, William Smith O’Brien agus James Fintan Lalor.

Déantar trácht ar an tréimhse a chlúdaíonn Cogadh na Talún agus Rialtas Dúchais le páipéir T.C.Harrington, T.P.Gill, William O’Brien, agus J.F.X.O’Brien. Tá go leor scríofa faoin tréimhse 1916-1923 go háirithe agus áirítear leis bailiúcháin lámhscríbhinní a bhaineann le Sir Roger Casement, Erskine Childers, Thomas McDonagh, Bulmer Hobson, Eoin MacNeill, Sean T. Ó Ceallaigh, Pádraig Mac Piarais agus Piaras Béaslaí.

Ar ais go dtí Bailiúcháin.