Bailiúcháin Eile

Míleata

Déantar ionadaíocht ar an réimse seo leis na 377 imleabhar fóilió de 'Pháipéir Chill Mhaighneann'. Tugann na taifid seo de chuid Ardcheannasaithe na bhFórsaí in Éirinn ó 1780 go dtí 1890 eolas sonraithe ar chúrsaí mar earcaíocht, pearsanra, campaí géibhinn agus gluaiseacht trúpaí.

Tá bailiúchán cuimsitheach ann d'ábhar míleata a bhaineann leis an ngluaiseacht ar son neamhspleáchas náisiúnta in Éirinn suas go dtí 1922. Ina measc tá: páipéir Thomas MacDonagh, John Redmond agus Thomas Clarke.

Ceol

Áirítear leis an mbailiúchán ceoil bronntanais mar bailiúchán Joan Trimble ó 1950-1995, cartlann Feis Ceoil ó 1897-1972, agus cartlann Chumann Ceoil na hÉireann.

Ealaín agus Ailtireacht

William Orpen go dtí Hugh Lane (Ms 35,823).William Orpen go dtí Hugh Lane (Ms 35,823).

Déantar ionadaíocht ar réimsí ealaíne agus ailtireachta le comhfhreagras a bhaineann le Harry Kernoff, Sarah Purser, Harry Clarke agus Norah McGuiness.

Ina measc freisin tá páipéir a bhaineann leis an Uasal Hugh Lane, ab fhearr aithne air mar bhunaitheoir ar Dhánlann Chathrach Hugh Lane don Nua-Ealaín. Tá cuid mhaith bailiúchán ann freisin, mar bailiúchán Francis Johnston, ina bhfuil líníochtaí ailtireachta, pleananna agus suirbhéanna do thithe, caisleáin, mainistreacha, oifigí, suiteálacha agus gairdíní míleata.


Ar ais chuig Bailiúcháin.