Litríocht

Áirítear leis an mbailiúchán seo comhfhreagras, dialanna, nótaí, dréachtaí agus cóipeanna oibre de shaothar foilsithe agus neamhfhoilsithe. I measc na scríbhneoirí a bhfuil a gcuid páipéar faoi chaibidil anseo tá Maria Edgeworth, George Moore, Kate O’Brien, Patrick Kavanagh, Brendan Behan, Benedict Kiely, Christy Brown, James Plunkett agus Colm Tóibín.

WB Yeats, 'Aedh Wishes for the Cloths of Heaven' scríofa ar chúl cárta poist (Ms 22,335).WB Yeats, 'Aedh Wishes for the Cloths of Heaven' scríofa ar chúl cárta poist (Ms 22,335).

Tá tábhacht faoi leith le páipéir W.B. Yeats, a bhronn muintir Yeats go flaithiúil ar an Leabharlann. Tá tábhacht freisin le mórbhailiúchán páipéar de chuid James Joyce/Paul Léon – is féidir catalóg de Lámhscríbhinní breise le James Joyce a fuair an leabharlann i 2002 a fheiceáil anseo.

Ar ais chuig Bailiúcháin.