Léarscáileanna Lámhscríbhinne

Sracfhéachaint ar Chathair Ard Mhacha le Richard Bartlett, 1601 (Ms 2656).Sracfhéachaint ar Chathair Ard Mhacha le Richard Bartlett, 1601 (Ms 2656).

Tá thart ar 22,000 léarscáil luathphriontáilte agus lámhscríbhinne sa bhailiúchán seo. Sa chodán is mó den bhailiúchán léarscáile tá léarscáileanna eastáit a fuarthas mar chuid de bhailiúcháin de pháipéir eastáit.

I measc na léarscáileanna stairiúla ar fiú tagairt dóibh tá léarscáil ghalánta den Eoraip ón dara haois déag i saothar Giraldus Cambrensis, Topographia Hibernia; léarscáileanna le Francis Jobson agus Richard Bartlett, ag cur síos ar an gConcas Túdarach; pleananna míleata ó dheireadh na seachtú haoise déag de bhailte agus daingnithe ó innealtóirí mar an Captaen Thomas Phillips agus John Goubet; suirbhéanna eastáit agus uirbeacha ón ochtú haois déag le John Rocque agus Bernard Scalé; agus cóipeanna de léarscáileanna Suirbhé an Dúin le Sir William Petty’s de thailte a ghabh lucht leanúna Cromwell sa seachtú haois déag.

Ar ais chuig Bailiúcháin.