Bailiúcháin

Lean na naisc thíos le tuilleadh a fháil amach faoi bhailiúcháin ar leith.


Lámhscríbhinní Gaelacha
Clúdaíonn siad seo raon leathan ábhar idir litríocht agus dinnseanchas a théann ón gceathrú haois déag go dtí an fichiú haois.

Leas Pholaitiúil
Bailiúcháin chuimsitheacha ag iniúchadh forbairt ghluaiseachtaí náisiúnacha na hÉireann ón ochtú haois déag ar aghaidh, lena n-áirítear páipéir phearsanta pholaiteoirí as Éirinn mar Dónaill Ó Conaill agus Seán T. Ó Ceallaigh.

Stair Shóisialta, Eacnamúil agus Saothair
Clúdaítear dul chun cinn na ngluaiseachtaí oibre agus ceardchumainn, agus forbairt eacnamaíochta in Éirinn ón 19ú haois ar aghaidh.

Stair na mBan
Bailiúcháin a bhaineann le mná aonair agus le heagraíochtaí a raibh baint acu le stair na mban agus gluaiseacht na mban in Éirinn

Bailiúcháin Eile
Lena n-áirítear bailiúcháin mhíleata, cheoil, ealaíne agus ailtireachta.

Páipéir Eastáit Talún agus Gníomhais
Cuirtear in iúl saol pearsanta agus slite bheatha na dteaghlach talún agus an caidreamh a bhí acu lena gcuid tionóntaí sna bailiúcháin iontacha seo.

Litríocht
Tugann bailiúcháin de chomhfhreagras, dialanna, dréachtaí agus nótaí scríbhneoirí, mar Maria Edgeworth, W.B.Yeats agus Colm Tóibín, léargas ar thraidisiún saibhir liteartha na hÉireann

Amharclannaíocht
Léirítear traidisiún amharclannaíochta na hÉireann sna bailiúcháin mhóra páipéar a bhí ag drámadóirí clúiteacha agus sna páipéir a bhain le hamharclanna cáiliúla mar Amharclann na Mainistreach.

Lámhscríbhinní ar Mhicreascannán
Micreascannáin de lámhscríbhinní ar inspéise d'Éirinn iad i seilbh leabharlann agus cartlann ar fud an domhain.

Léarscáileanna Lámhscríbhinne
Léarscáileanna a thugann léargas spéisiúil ar thopagrafaíocht agus ar stair na hÉireann atá ag athrú ón dara haois déag go dtí an ochtú haois déag.