Catalóga agus Bunachair Shonraí

Bunachar sonraí Sources

Sources: Bunachar sonraí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le haghaidh thaighde na hÉireann - sa bhunachar sonraí seo, tá taifid chatalóige do lámhscríbhinní na hÉireann a catalógaíodh suas go dtí 1989. Tá taifid in Sources freisin do na lámhscríbhinní Éireannacha úd a choimeádtar i leabharlanna agus i gcartlanna in Éirinn agus ar fud an domhain, a liostaíodh idir na 1940í agus na 1970í.

Catalóga Ar Líne

Is féidir féachaint ar lámhscríbhinní atá curtha i gcatalóga ó 1990 i leith sa Chatalóg Ar Líne agus i gCatalóg na Liostaí Bailiúcháin Lámhscríbhinní.

Catalóga Clóbhuailte

Catalóg HayesManuscript Sources for the History of Irish Civilization, curtha in eagar ag Richard J. Hayes (1965) agus a Forlíonadh (1979). Catalóg aontais is ea catalóg Hayes, agus áirítear léi iontrálacha do lámhscríbhinní ar inspéise d'Éirinn iad agus a choinnítear i leabharlanna agus i gcartlanna éagsúla in Éirinn agus thar lear.

Catalóg ar Chártaí - Is i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní a choinnítear an chatalóg seo, agus tá iontrálacha inti d'ábhar a ndearnadh catalógú air idir 1979 agus 1989.


Catalóg Léarscáile Achomair

Tá catalóg léarscáile achomair ina bhfuil liosta ginearálta de na bailiúcháin léarscáile atá i seilbh na Leabharlainne ar fáil ag an gcuntar sa Phríomhsheomra Léitheoireachta agus sa Seomra Léitheoireachta Lámhscríbhinní. Tús maith is ea í chun tuilleadh eolais a fháil faoi na bailiúcháin léarscáile sa Rannóg Lámhscríbhinní.


Catalóg Lámhscríbhinní Gaelacha

Liosta de na lámhscríbhinní Gaelacha atá ag an Leabharlann Is féidir féachaint orthu siúd a choimeádtar ar mhicreascannán dearfach (P) i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní.

Lámhscríbhinní ar Mhicreascannán

Liosta de na lámhscríbhinní go léir de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a choimeádtar ar mhicreascannán. Is féidir féachaint orthu siúd a choimeádtar ar mhicreascannán dearfach (P) sa Seomra Léitheoireachta Micreascannán.