Cartlann Preasa San Sepulchre

Ba lámhphreas é Preas San Sepulchre a bunaíodh sa bhliain 1964 leis an Uasal M.P. (Paul) Pollard agus atá i seilbh Liberty San Sepulchre de chuid Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath. Foilsíodh 65 mír tríd an bpreas idir na blianta 1964 agus 1992. Áirítear ainmneacha Austin Clarke, Seamus Heaney, Brendan Kennelly, Thomas Kinsella agus Eiléan Ní Chuilleanáin i measc na n-údar liteartha mór le rá a nochtar inti. Foilsíodh go leor de na míreanna sin i bhformáid mórbhileoige le greantaí adhmaid tharraingteacha mar léaráidí dóibh.

Bhronn an tUasal M.P. (Paul) Pollard tacar iomlán foilseachán de Phreas San Sepulchre ar an Leabharlann Náisiúnta thiar sa bhliain 2001.

'St. Sephulchre's Recipes', Baile Átha Cliath 1975 (SEP/53).'St. Sephulchre's Recipes', Baile Átha Cliath 1975 (SEP/53).

Ar ais chuig Bailiúcháin Ghearrshaolta.
 
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Naisc Thapa