Póstaeir agus Forógraí

Clúdaíonn an bailiúchán seo de thart ar 3600 teideal an 16ú haois go dtí na 1950idí. I measc na n-ábhar tá polaitíocht & rialtas, dlí, oideachas, tráchtáil, taisteal & iompar, na healaíona, reiligiún, ceantanna agus amharclannaíocht.

Forógra a d'eisigh na Francaigh i 1798 (Procs); fógra ón Donegal Railway Co (TVL/1900-10/1).Forógra a d'eisigh na Francaigh i 1798 (Procs); fógra ón Donegal Railway Co (TVL/1900-10/1).


I measc na mbuaicphointí tá cóip bhunaidh de Forógra 1916, forógraí ón nGorta Mór 1845-1850, forógra a d'eisigh fórsa na Fraince faoin nGinearál Jean Humbert a tháinig i dtír i gCill Ala i mí Lúnasa 1798, póstaeir toghcháin ó thús Stát na hÉireann, bailiúcháin póstaer ó laethanta tosaigh Amharclann na Mainistreach agus póstaer ildaite a bhí mar fhógra ag an Donegal Railway Company.

Ar ais chuig Bailiúcháin Ghearrshaolta.
 
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Naisc Thapa