Póstaeir Earcaíochta ón gCéad Chogadh Domhanda

Tá os cionn 60 póstaer earcaíochta Éireannach agus Briotanach ón gCéad Chogadh Domhanda sa bhailiúchán seo. Thug na póstaeir bhreátha sin tathant d'fhir Éireannacha agus Briotanacha cur leis an iarracht chogaidh le sluaghairmeacha ar nós "Your first duty is to take your part in ending the war", "An appeal to gallant Irishmen: Join an Irish regiment today” agus “Daddy, what did you do in the Great War?”.

Rogha póstaer earcaíochta ón gCéad Chogadh Domhanda.Rogha póstaer earcaíochta ón gCéad Chogadh Domhanda.


Ba mheán bolscaireachta ní ba shofaisticiúla a bhí sa phóstaer earcaíochta de réir mar a chuaigh an cogadh ar aghaidh; tháinig deireadh leis an aithris a bhí á dhéanamh ar phóstaeir Bhriotanacha in Éirinn; agus thosaigh siad ag díriú ar chúinsí agus ar leasanna na hÉireann, ar nós chás na Beilge agus dlús a chur faoi Rialtas Dúchais. Bhí John Redmond fiú amháin mar chomhpháirtí d'íomhá íocónach an Iarla Kitchener ag impí ar thrúpaí dul ag troid.

Ar ais chuig Bailiúcháin Ghearrshaolta.
 
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Naisc Thapa