Fillteáin LO

Forógra le James Butler, Fear Ionaid an Rí, 1666.Forógra le James Butler, Fear Ionaid an Rí, 1666.

Cuimsíonn an bailiúchán seo ina bhfuil thart ar 900 teideal ábhar polaitiúil, stairiúil, tráchtála, dlíthiúil agus reiligiúnda, agus is ábhar inspéise d'Éirinn an chuid is mó de. Priontaí as Baile Átha Cliath is ea go leor de na míreanna. Eascraíonn na teidil ón tréimhse ón séú haois déag go dtí an ochtú haois déag, agus an chuid is mó acu i bhfoirm Forógraí Rialtais. Ina measc tá forógra ó 1666 ó Fhear Ionaid an Rí agus ón gComhairle ag ordú airm gafa a thabhairt ar ais do na daoine 'a ghlacfaidh leis an Mion Ceannais', teachtaireacht ó choiste na Parlaiminte, arna dhátú 1642, d'ambasadóir na Spáinne ag tabhairt rabhaidh dó faoi bheith ag cuidiú le reibiliúnach in Éirinn, agus impí a rinne rialaitheoirí na scoile carthanachta i bParóiste Mhuire, Baile Átha Cliath ar mhuintir an pharóiste freastal ar an searmanas carthanachta bliantúil i 1800.

Tá scannán déanta de thrí chéad is tríocha de na míreanna sainiúla ón mbailiúchán seo mar chuid de thionscadal ESTC Gale Group agus beidh siad le feiceáil ar mhicreascannán go luath. Beidh siad ar fáil i bhfoirm dhigiteach amach anseo freisin.

Ar ais chuig Bailiúcháin Ghearrshaolta.
 
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Naisc Thapa