Bailiúcháin Eile

Bailiúchán Harry Clarke

Cheannaigh an Leabharlann Bailiúchán Harry Clarke i 2003. I measc na ngearrshaolta tá cártaí fógraíochta, fógráin agus admhálacha ó Joshua Clarke & Sons, cuirí agus fógraí ó Stiúideoanna Harry Clarke, cártaí cuimhneacháin deartha de Harry Clarke, ceann litreacha páipéir ó Harry Clarke Stained Glass Limited agus leabharshuaitheantais agus píosaí eile de dhearadh grafach.

Cárta ag déanamh fógraíochta ar J Clarke & Sons, ealaíontóirí gloine dhaite (EPH CLARKE/9).Cárta ag déanamh fógraíochta ar J Clarke & Sons, ealaíontóirí gloine dhaite (EPH CLARKE/9).

Printéireachtaí Taylor 1798

Bailiúchán de chóipeanna grianghrafadóireachta ina bhfuil 44 mír, priontáilte ca. 1798 ag Christopher Taylor i gContae Loch Garman. Díríonn an t-ábhar ar thréimhse Éirí Amach 1798, le béim áirithe ar Chontae Loch Garman.

Bailiúchán Cártaí Poist Niall Murphy

Baineann an bailiúchán seo ina bhfuil thart ar 1,600 cárta poist leis an mbliain 1904, an bhliain ina bhfuil Ulysses de chuid James Joyce suite. Cuireadh go leor de na cártaí poist sa phost i mBaile Átha Cliath agus sa cheantar mórthimpeall air. Tá dhá chéad is a dó de na cártaí poist seo sonraithe sa leabhar A Bloomsday Postcard le Niall Murphy (Lilliput Press 2004) atá le fáil ó Shiopa Leabhar LNÉ.

Cárta Poist ó Bhailiúchán Cártaí Poist Niall MurphyCárta Poist ó Bhailiúchán Cártaí Poist Niall Murphy

Cártaí Toitíní

Bhí Cártaí Toitíní i measc na gcéad mhíreanna gearrshaolta a táirgeadh go sonrach le bailiú agus bhí siad mar ghléas tionscnaimh thábhachtach do chuideachtaí toitíní. Is é bailiúchán Little/MacLeod an bailiúchán cártaí toitíní is suntasaí sa Rannóg Gearrshaolta. Cuimsíonn an bailiúchán 29 albam, agus clúdaíonn sé ábhair mar taisteal agus iompar, brait agus suaitheantais, an dúlra, craoltóireacht, spórt, cúrsaí míleata agus cogaíochta.

Albam de chártaí toitíní ó bhailiúchán Little/MacLeod.Albam de chártaí toitíní ó bhailiúchán Little/MacLeod.

Ar ais chuig Bailiúcháin Ghearrshaolta.
 
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Sonraí as póstaer de chuid an Empire Marketing Board le Margaret Clarke (EMB/4).
Naisc Thapa