Taispeántais Reatha

Tá spás taispeántais tiomnaithe ag an Leabharlann Náisiúnta ina príomhfhoirgnimh ar Shráid Chill Dara agus sa Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta i mBarra an Teampaill. Chomh maith leis na mórthaispeántais atá ar taispeáint sna limistéir sin, cuireann an Leabharlann taispeántais níos lú ar bun i gcodanna eile dá cuid foirgneamh go minic. Tá liosta thíos de na taispeántais atá ar bun i láthair na huaire i bhfoirgnimh na Leabharlainne Náisiúnta.


Taispeántas ó Chéimithe BA sa Ghrianghrafadóireacht in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
An Leabharlann Náisiúnta mar óstach ar Thaispeántas ó Chéimithe BA sa Ghrianghrafadóireacht in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Tall Tales & Deadly Drawings: Scéalta do Bhuachaillí & do Chailíní ag LNÉ
Buneolas faoinár mbailiúcháin shaibhre leabhar do leanaí agus léaráidí leabhar

An Leabharlann Náisiúnta: 120 bliain ar Shráid Chill Dara
Déan ceiliúradh ar 120 bliain dár bhfoirgneamh stairiúil

Bloghanna Ó Shaol Giotaithe
2 Iúil - 2 Lúnasa ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta

Ag cuimhneamh ar FX Martin
Príomhfhoirgneamh na Leabharlainne: 1 Meitheamh 2010 - 31 Lúnasa 2010

The Picture of Dorian Gray
Taispeántas d’eagráin stairiúla agus neamhghnácha de ‘The Picture of Dorian Gray’ le Wilde.

Discover Lifelines: litreacha ó dhaoine cáiliúla maidir leis na dánta is fearr leo
Ag comóradh 25 bliain den tionscadal Lifelines.

Aimsigh do Learbhlann Náisiúnta
Déan taiscéaladh, machnamh agus nasc ag an taispeántas nuálaíoch tarraingteach seo.

Finné ar Chogadh: Cogadh na Saoirse agus an Cogadh Cathartha trí lionsa WD Hogan
Taispeántas sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta. Eanáir - 24 Bealtaine 2010.

Taispeántas Percy French
Taispeántas le Cumann Percy French