Bailiúcháin

Lean na naisc thíos le tuilleadh a fháil amach faoi bhailiúcháin ar leith.


Bailiúchán Ginearálta
Bailiúchán leabhar i leith gach ábhar, nach mbaineann spéis leo d'Éirinn go ginearálta, a stóráiltear as an láthair go príomha.

Bailiúchán LO
Seo é Bailiúchán Leabhair Uathúla na Leabharlainne, agus tá a lán saothar uathúil, ársa agus nua-aimseartha ann le húdair Éireannacha aitheanta, chomh maith lena lán inphriontaí Éireannacha ó roimh 1800.

Bailiúchán Thom
Bhronn baintreach Alexander Thom, Sarah Thom, leabharlann a fir céile ina bhfuil 3,900 imleabhar, a bhfuil ábhar inspéise d'Éirinn ina bhformhór, ar an Leabharlann i 1903.

Bailiúchán Griffin
Bronntanas leanúnach ón Uasal Stephen Griffin a thugann léiriú ar stair, ar thaithí agus ar ábhar priontáilte an diaspóra Gael-Mheiriceánaigh.

Bailiúchán Éireannach
Bailiúchán cuimsitheach de leabhair le húdair Éireannacha i dtaca le gach ábhar, agus leabhair um ábhair Éireannacha, arna bhfoisliú in Éirinn agus thar lear.

Bailiúchán Joly
Arna bhronnadh leis an Urram. Jaspar Robert Joly do Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1863, is sa bhailiúchán seo a fhaightear go leor leabhar Éireannach uathúil, roinnt mílte de phaimfléid, líon mór ceoil chlóbhuailte, agus bailiúchán tábhachtach d'ábhar Napoleon.

Paimfléid - Thorpe agus Loch Feá
Is sa dá bhailiúchán seo atá tuairim sé chéad paimfléad ón seachtú agus ochtú haois ag plé le gnóthaí Éireannacha (atá ar fáil ar mhicrifís).

Bailiúchán Dix den Chlódóireacht Éireannach
Bailiúchán nótáilte de leabhair agus paimfléid arna gclóbhualadh i gcathracha agus bailte na hÉireann, arna gcóimeáil leis an leabhareolaí E.R. McClintock Dix.

Bailiúchán Swift
Tuairim 500 eagrán luath de shaothair le Jonathan Swift, údar Gulliver's Travels, agus a bhaineann leis.

Bailiúchán Yeats
Leabharlann phearsanta William Butler Yeats, le bailiúchán mór breise d'eagráin dá chuid saothair, agus ábhar beathaisnéiseach agus léirmheastach.