Taispeántais Taistil

I dtionscnamh a dearadh chun bailiúcháin a dhéanamh níos inrochtana do lucht féachana níos leithne, cuireann an Leabharlann Náisiúnta agus an Chartlann Ghrianghrafadóireachta Náisiúnta taispeántais áirithe ar fáil i bhformáid taistil.

Chun eolas a fhail ar na taispeántais atá ar fáil faoi láthair, féach le do thoil ar rannóg na dtaispeántas.

Má tá spéis ag d'institiúid ceann dár gcuid taispeántais taistil a óstáil, bain úsáid le do thoil as na sonraí teagmhála seo a leanas:

Taispeántais
Ghrianghrafadóireachta
Taispeántais Ghinearálta
Sara Smyth
Cartlann Grianghrafadóireachta
Náisiúnta,
Cearnóg Theach an Tionóil,
Barra an Teampaill,
Baile Átha Cliath 2.
ssmyth@nli.ie
Joanna Finegan
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann,
Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2.
jfinegan@nli.ie
Regeneration:The West of Ireland 1892-1914
Regeneration:The West of Ireland 1892-1914
Naisc Thapa