Oiliúint agus Intéirneachtaí

Oiliúint

Cuireann an Roinn Buanchoimeádta agus Caomhnaithe oiliúint intí ar fáil sa chaomhnú cosantach, sa chúram do bhailiúcháin agus san fhreagairt tarrthálais. Níl cúrsa oiliúna céime ná iarchéime ar bith i gcaomhnú leabhair ná páipéir ar fáil in Éirinn. Tugtar naisc anseo a d’fhéadfadh a bheith úsáideach dóibh siúd a bhfuil suim acu gairm bheatha a bhaint amach sa chaomhnú, agus is féidir cliceáil orthu chun tuilleadh eolais a fháil maidir le cúrsaí agus deiseanna oiliúna.

Intéirneachtaí

Ó 2007 i leith, tá áthas ar an leabharlann oibriú i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta chun intéirneachtaí bliana maoinithe a thairiscint do chéimithe ó chúrsaí caomhnaithe. Bronnadh intéirneacht na bliana 2010/2011 ar Elodie Leveque.

Socrúcháin

Ó am go chéile, cuireann an Leabharlann socrúcháin ghearrthéarmacha i gcaomhnú páipéir ar fáil do dhaltaí nó do chéimithe nua ó chláir oiliúna caomhnaithe. Nuair a bhíonn na poist seo ar fáil, fógraítear iad ar ár leathanach deiseanna reatha.


An Chomhairle OidhreachtaAn Chomhairle Oidhreachta