An Bord

Ceaptar an Bord i gcomhréir leis an Acht um Fhorais Chultúir Naisiúnta 1997 agus ar feadh thréimhse 5 bliana. 

Comhaltaí BoirdDáta an Cheapacháin
Paul Shovlin, an Cathaoirleach23-10-2015
Bob Collins30-09-2015
Ciara Breathnach30-09-2015
Conor Kostick30-09-2015
Eoin McVey (Ainmní ó Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath)11-11-2015
Jack Keyes 30-09-2015
James Dorgan30-09-2015
Jennifer Taaffe30-09-2015
Katherine McSharry (ainmní ó fhoireann NLI)19-11-2015
Maeve Conrick30-09-2015
Susan Philips (Ainmní ó Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath)11-11-2015 (athcheapachán)
Susan Schreibman30-09-2015
Sonraí an tSeomra Léitheoireachta
Sonraí an tSeomra Léitheoireachta
Naisc Thapa