Beartas Úsáide Láithreáin

Úsáid as Ábhar an Láithreáin Ghréasáin

Is féidir rochtain saor in aisce a fháil ar ábhar an láithreáin ghréasáin seo agus é a íoslódáil ar bhonn sealadach agus le haghaidh úsáid phearsanta. Mar sin féin, tá cosc ar na gníomhartha seo a leanas maidir le haon chuid den ábhar ar an láithreán gréasáin seo:

  • feidhmíocht nó taispeáint phoiblí
  • aon léasáil ar cíos nó aon ábhar a fhaightear nó a eascraíonn ón láithreán gréasáin a thabhairt ar iasacht
  • aon atáirgeadh neamhúdaraithe ar aon bhealach, lena n-áirítear aon ábhar a bhaint agus/nó a stóráil in aon chóras aisghabhála nó aon ábhar a chur isteach in aon ríomhchlár ríomhairí nó in aon saothar eile

Cóipcheart agus Macasamhlú

Tabhair faoi deara, le do thoilgur le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus le húinéirí cóipchirte eile mar atá sonraithe an cóipcheart i ngach ábhar a chuimsíonn an láithreán gréasáin seo nó atá ar fáil laistigh dó. I dtéarmaí saothair ealaíonta, má tá an t-ealaíontóir beo, nó má tá sé/sí básaithe le níos lú ná 70 bliain, beidh cóipcheart ar leithligh sa saothar féin a bheidh sa bhreis ar an gcóipcheart a bheidh infheidhmithe dá atáirgeadh digiteach ar an láithreán gréasáin seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chóipeanna údaraithe d'ábhar na Leabharlainne Náisiúnta a fháil, féach le do thoil ar ár leathanach Seirbhísí Cóipeála. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chead a fháil chun ábhar na Leabharlainne Náisiúnta a atáirgeadh, féach ar ár leathanach Cearta agus Macasamhla.

Séanadh

Tá ómós ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann do chearta maoine intleachúla dhaoine eile. Tá gach iarracht déanta againn mar sin lena chinntiú go ndéantar gach atáirgeadh ar an ábhar go léir ar na leathanaigh seo (lena n-áirítear íomhánna, téacs, físeán agus clos-ábhar ach níl sé teoranta dóibh) le toil iomlán na n-úinéirí cóipchirte. Má tá aon cheist agat faoi seo, téigh i dteagmháil leis an Rannóg Seirbhísí do Léitheoirí, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

Sa chás go gcuirtear earráidí nó mainneachtain faoi bhráid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, déanfar leasuithe chomh luath agus is féidir. Mar sin féin, ní ghlacann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le haon dliteanas as caillteanas díreach nó iarmhairteach a tharlaíonn don úsáideoir as aon rud atá ar an láithreán seo nó as aon earráid nó mainneachtain ann.

Ní thugann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann aon bharántas nach gcuirfear isteach ar sheirbhís an láithreáin ná go mbeidh sé saor ó earráid.

Ní gá go gcuimseodh nasc le láithreáin ghréasáin sheachtracha formhuiniú ón Leabharlann Náisiúnta ar aon táirge, seirbhís, beartas nó tuairim atá ag an eagraíocht nó ag duine aonair.

2/3 Sráid Chill Dara, Limistéar Taispeántais
2/3 Sráid Chill Dara, Limistéar Taispeántais
Naisc Thapa