Araltas

Brainse de Leabharlann Náisiúnta na hÉireann is ea Oifig Phríomh-Aralt na hÉireann. Is iad feidhmeanna Phríomh-Aralt na hÉireann ná armais a dheonú agus a dhearbhú do dhaoine agus do chomhlachtaí corparáideacha. Déantar taifeadadh ar gach armas a dheonaítear i gClár na nArmas, atá ann ó bunaíodh an Oifig i 1552. Is féidir féachaint ar Chlár na nArmas agus ar bhailiúcháin eile na hOifige ach iarratas a dhéanamh trí Sheomra Léitheoireachta Lámhscríbhinní Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Is féidir eolas maidir leis an bpróiseas iarratais a mbíonn Deonú nó Dearbhú na nArmas mar thoradh air a fháil ach dul i dteagmháil le hOifig Phríomh-Aralt na hÉireann.

Sonraí Teagmhála

Oifig Phríomh-Aralt na hÉireann
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2.

Teil. +353-1-6030311
Facs: +353-1-6621062
Seol ríomhtheachtaireacht chuig Oifig an Phríomh-Arailt