Stair Teaghlaigh

Tugann na mílte daoine cuairt ar an Leabharlann Náisiúnta gach bliain chun taighde a dhéanamh faoi stair teaghlaigh. I measc ábhar leabharlainne a úsáideann taighdeoirí ar stair teaghlaigh tá micreascannáin na gclár paróiste Caitliceach, cóipeanna de na luachálacha tábhachtacha talún ón naoú haois déag (Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna agus Luacháil Uí Ghríofa), eolaithe trádála agus sóisialta, taifid eastáit agus nuachtáin.

Faigh amach faoin ábhar seo agus faoinár Seirbhís Chomhairleach Ginealais sa Rannóg Stair Teaghlaigh den láithreán seo.