Oideachas

Tá clár leathan For-rochtana & Oideachais forbartha ag an Leabharlann Náisiúnta chun cumas oideachasúil a cuid bailiúchán a uasmhéadú i gcomhair mac léinn stair agus cultúr na hÉireann. Le blianta beaga anuas, chomhoibrigh an Leabharlann Náisiúnta le grúpaí amhail an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus an Clár Tacaíochta Bunchuraclaim chun gnéithe áirithe dá seirbhísí oideachais a oiriúnú do riachtanais mac léinn bunscoile agus iarbhunscoile. Tacaíonn an Leabharlann le foghlaimeoirí óga le sraitheanna rialta de scéalaíocht agus de cheardlanna, agus is féidir le foghlaimeoirí fásta deiseanna mar an cúrsa 8-seachtaine ar WB Yeats, a reáchtáiltear i dteannta le hOideachas do Dhaoine Fásta UCD, a thapú.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar na deiseanna seo agus eile, féach rannán Oideachas an láithreáin gréasáin seo.