Ticéid Léitheoirí

Tá an Leabharlann Náisiúnta ar oscailt dóibh siúd go léir ar mian leo dul i gcomhairle na mbailiúchán i gcomhair ábhair nach bhfuil ar fáil tríd an tseirbhís phoiblí leabharlainne ná trí leabharlann acadúil. Teastaíonn Ticéad Léitheora le dul i gcomhairle hábhar Leabharlainne.

Eisítear suaitheantais shealadacha dóibh siúd ar mian leo dul i gcomhairle na nuachtán, na gclár paróiste ar mhicreascannán nó ar aon mhicreafhoirm eile.

Tugtar faoi deara nach bhfuil gá le Ticéad Léitheora le rochtain a fháil ar limistéir taispeántais, le cuairt a thabhairt ar an gcaifé, nó le leas a bhaint as an tSeirbhís Chomhairleach Ginealais.

Ag déanamh iarratais ar Thicéad Léitheora

Caithfear an fhoirm iarratais thuas a chur isteach go pearsanta ag an Deasc Eolais/Ticéad i halla isteach na Leabharlainne, d'fhonn Ticéad Léitheora a fháil. Caithfear aitheantas reatha agus 2 ghrianghraf ar mhéid pas bheith i dteannta gach iarratas. Is féidir grianghraif phas a fháil i siopa na Leabharlainne. 

Ní eiseofar Ticéid Léitheora ach amháin ar iarratas pearsanta don Leabharlann.

Féach ár leathanach Uaireanta Oscailte i gcomhair eolais faoi uaireanta na Deisce Faisnéise/Ticéad.

Ag déanamh iarratais ar Thicéad Léitheora Lámhscríbhinne

Na léitheoirí ar mian leo dul i gcomhairle na lámhscríbhinní ní foláir dóibh Ticéad Léitheora Lámhscríbhinne ar leithligh a fháil. Ní foláir iarratas ar Thicéad Lámhscríbhinne a dhéanamh go pearsanta don Chartlannaí ar Dualgas i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní.  Tugtar faoi deara nach bhfuil an tseirbhís Cartlannaí ar Dualgas ar fáil aon lá i rith am lóin (12.30 - 2i.n.) nó tar éis 5i.n. ar thráthnónta Dé Luain, Dé Máirt nó Dé Céadaoin. Is féidir na Ticéid Léitheoirí Lámhscríbhinne a fháil ag na tráthanna sin ón Leabharlannaí ar Dualgas sa Phríomhsheomra Léitheoireachta.