Bunoideachas

D'oibrigh an Leabharlann Náisiúnta i dteannta leis an gClár Tacaíochta don Bhunchuraclam i bhforbairt cláir bhunoideachais a chuimsíonn turais agus ceardlanna mar thionlacan leis an mórthaispeántas, Yeats: The Life and Works of William Butler Yeats.

Turas/ceardlann a chur in áirithe

Is trí choinne amháin a dhéantar na turais agus na ceardlanna. Chun turas treoraithe agus/nó ceardlann a chur in áirithe, déan teagmháil le ball na foirne taispeántais ag 01 6030277 chun dáta agus am a shocrú. Caithfear áirithintí a shocrú coicís ar a laghad roimh chuairt.

Turas timpeall an taispeántais (45 nóiméad; uaslíon 15 dalta an turas)

Cuirtear WB Yeats in aithne do bhunranganna sa turas gearr seo, agus faightear amach faoina chuid cairde, a theaghlach agus na rudaí a raibh suim aige iontu chomh maith le roinnt dá chuid filíochta is cáiliúla. Áirítear i measc bhuaicphointí an turais: lámhscríbhinn chéad dán Yeats, a scríobh sé nuair a bhí sé seacht mbliana déag d'aois; lámhscríbhinní de 'The Lake Isle of Innisfree' agus 'He Wishes for the Cloths of Heaven'; claíomh Seapánach a thug duine dá lucht leanúna dó; litir ó Yeats chuig a mhac óg; agus an snoiteán lapis lazuli aoibhinn a tugadh do Yeats i gcomhair a sheachtó breithlá.

Roimh do chuairt:

Tá roinnt moltaí sa bhileog eolais réamhchuairte thíos; moltar go láidir ullmhú don chuairt roimh ré. Bímid sásta i gcónaí turais a shaincheapadh chun gnéithe a chur san áireamh a chlúdaigh an rang agus iad ag ullmhú dá gcuairt!

Molaimid freisin go dtugann tú cuairt ar láithreán gréasáin taispeántas Yeats roimh do chuairtse. Táthar tar éis na hacmhainní seo a leanas a dhearadh chun cúnamh leat do rang a stiúradh trína gcuairt fhíorúil:

Ceardlanna (45 nóiméad; uaslíon de 15 dalta)

Tairgímid freisin, faoi réir na hinfhaighteachta, roinnt ceardlann mar chomhlánú leis an turas treoraithe timpeall an taispeántais:

The Lake Isle of Innisfree

The Lake Isle of InnisfreeThe Lake Isle of Innisfree

Oiriúnach don 3ú rang agus ranganna níos airde. Díríonn an cheardlann teanga agus ealaíne seo ar an íomháineachas saibhir i ndán cáiliúil Yeats, 'The Lake Isle of Innisfree'. Éisteann rannpháirtithe le taifead de WB Yeats ag aithris dáin agus freagraíonn siad dó trí ealaín, ag tabhairt íomhá den oileán mar a shamhlaíonn siad é.

Ceardlann Bleachtairí Leabharlainne

Oiriúnach do ranganna 4, 5 agus 6. Is í aidhm na ceardlainne seo obair an staraí agus bunábhar foinse agus ábhar tánaisteach foinse a chur in iúl do ranganna. Oibríonn leanaí i ngrúpaí chun eolas maidir le WB Yeats a mheas ag úsáid ábhair mhacasamhla ón taispeántas, lena n-áirítear a phasanna agus a thuairisc scoile ón mbliain 1877.

Ceardlann Leabharshuaitheantais

Leabharshuaitheantas George YeatsLeabharshuaitheantas George Yeats

Oiriúnach do rang a 5 agus a 6. Breathnaíonn an cheardlann staire agus ealaíne seo ar stair an leabharshuaitheantais ag baint úsáide as samplaí ó bhailiúcháin na Leabharlainne (lena n-áirítear leabharshuaitheantais WB agus George Yeats, atá sa taispeántas). Déanann an grúpa a chuid scileanna staire a chleachtadh agus iad ag scrúdú roinnt bun-leabharshuaitheantas chun an oiread is féidir leo a fháil amach faoi na daoine lena mbaineann na leabharshuaitheantais. Ar deireadh, bíonn deis ag rannpháirtithe a leabharshuaitheantas uathúil féin a chruthú le cur isteach i gclúdach an leabhair is fearr leo.

Tráthchlár samplach cuairte:

10.00 - 10.45 r.n.10.45 r.n. - 11.30 r.n.
Grúpa A (15 dalta)TurasCeardlann
Grúpa B (15 dalta)CeardlannTuras

Tar éis do chuairte:

Tá roinnt gníomhaíochtaí iarchuairte sainfhorbartha mar thacaíocht don fhoghlaim ag an taispeántas agus sna ceardlanna: