Naisc

Foilsitheoirí Léarscáile na Suirbhéireachta Ordanáis

Eagrais a bhfuil bailiúcháin léarscáile de chuid Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann acu

 • Leabharlann Léarscáile, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath
  An bailiúchán is mó de léarscáileanna clóbhuailte in Éirinn, lena n-áirítear léarscáileanna arna bhfoilsiú ag Suirbhéireachtaí Ordanáis na hÉireann, na Breataine & Thuaisceart Éireann agus freisin ag foilsitheoirí oifigiúla agus tráchtála eile.
 • An Chartlann Náisiúnta
  Stór do thaifid riaracháin SOÉ agus iad siúd don léarscáiliú SO is luaithe den tír ag an scála sé orlach an míle (1:10560) lena n-áirítear tuairim 7500 plean cothrom (an lámhscríbhinn deiridh sular greanadh iad) agus clónna profa do 14 contae. Ina seilbh freisin atá pleananna baile lámhscríbhinne, agus is iad sin an t-aon phlean luath ar scála mór atá ar fáil i gcomhair go leor bailte agus sráidbhailte beaga, óir nár foilsíodh faoi dheireadh thiar ach amháin na cinn úd do na bailte móra.
 • Oifig Luachála
  Tá taifid luachála inrátaithe agus liosta áititheoirí maoine ó lár na 1800í anuas go dtí an lá inniu ann i seilbh na hOifige Luachála, in éineacht le cartlann de leabhair agus léarscáileanna ó Luachálacha Uí Ghríofa sna 1850í. Tá léarscáileanna Luachála Uí Ghríofa ar fáil anois le hamharc orthu mar íomhánna scanáilte san Oifig Luachála, An Irish Life Centre, Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.
 • The British Library - Leabharlann na Breataine - Leabharlann Léarscáile
  Bailiúchán mór na Ríochta Aontaithe de léarscáileanna ársaíochta agus nua-aimseartha, agus an bailiúchán is mó ar domhan de léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis (An Ríocht Aontaithe), atá ina leabharlann cóipchirt freisin.

Map of Lot 3. Marmion Lodge, made for the Commissioners for Sale of Incumbered Estates.
Map of Lot 3. Marmion Lodge, made for the Commissioners for Sale of Incumbered Estates.
Naisc Thapa