Réamhrá

Tá fás tar éis teacht ar bhailiúchán léarscáileanna na Leabharlainne Náisiúnta ó núicléas 20,000 léarscáil a shealbhaigh sí i dteannta le Leabharlann an RDS agus Leabharlann Joly sa bhliain 1877 go dtí isteach is amach ar 150,000 mír. Bailiúchán Éireannach atá ann de chuid is mó, ach tá léarscáileanna ann a bhaineann leis an mBreatain, an Eoraip agus an domhan trí chéile.

Tagann bailiúchán fíorchuimsitheach na Leabharlainne de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis ón gcéad suirbhé arna choimisiúnú ag an rialtas ar Éirinn trí chéile go luath sa naoú céad déag anuas go dtí an lá inniu ann.

Tá lear mór léarscáileanna clóbhuailte ginearálta ann freisin, le go leor acu in atlais agus leabhair thurais.

Map of Ireland from 'Theatrum Orbis Terrarum,' Antwerp 1592
Map of Ireland from 'Theatrum Orbis Terrarum,' Antwerp 1592
Quick Links