Catalóga agus Bunachair Shonraí

Catalóga de Léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis sa Leabharlann Náisiúnta

Catalóg Léarscáile Achomair ina bhfaightear liostú ginearálta de bhailiúcháin léarscáile na Leabharlainne Náisiúnta, lena n-áirítear na léarscáileanna luatha úd de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis i seilbh na Leabharlainne. Tá an chatalóg sin ar fáil ag an gcuntar sa Phríomhsheomra Léitheoireachta agus i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní, agus anseo mar chomhad PDF:

Summary Map Catalogue [Catalóg Léarscáile Achomair] NLI_SummaryMapCatalogue.pdf (0.08 MB, Adobe PDF)

Liostaítear ina n-aonar gach léarscáil a phróiseáiltear i dtionscadal caomhnúcháin léarscáile SOÉ, agus tá mionsonraí iomlána suirbhé, foilseacháin agus leasaithe ann do gach bileog. Is féidir rochtain a fháil orthu sin sa Leabharlann Náisiúnta trí choinne amháin le Rannóg na bPriontaí agus na Líníochtaí. Mar mhalairt ar sin, is féidir amharc ar na léarscáileanna seo ar líne i Seomra na Leabharlainne um Seirbhísí Ar Líne http://osi.ie

Catalóga Foilseacháin na Suirbhéireachta Ordanáis

Níor thosaigh an Suirbhéireacht Ordanáis ag foilsiú a cuid catalóg agus a forlíontaí míosúla féin go dtí na 1850í cé gur bunaíodh í thiar sa bhliain 1824. Tá siad seo ar fáil ag an deasc sa Phríomhsheomra Léitheoireachta. 

An Léarscáil SO atá uait a aimsiú

Caithfidh tú an uimhir bhileoige ábhartha de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis a aithint ar dtús chun léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis a cheadú i gcomhair contae ar leith. Tá sonraí anseo faoi conas an uimhir bhileoige chuí a bhaineann le do taighde a aithint:
Finding the OSI Map You Need [An Léarscáil SO atá uait a aimsiú] FindingOSIMaps.pdf (0.01 MB, Adobe PDF)

Léarscáileanna Clóbhuailte Eile

Áirítear le hinnéacs na léarscáileanna sa Phríomhsheomra Léitheoireachta iontrálacha maidir le léarscáileanna tábhachtacha a úsáideadh i leabhair agus i dtréimhseacháin a bhaineann le hÉirinn. Eagraítear innéacs na léarscáileanna de réir na háite agus an chartagrafaí, agus is ann a shonraítear láthair na léarscáileanna aonair. Liostaítear san innéacs seo léarscáileanna lámhscríbhinne agus luath-chlóbhuailte, lena n-áirítear léarscáileanna mórscála na Suirbhéireacht Ordanáise, a catalógaíodh roimh an mbliain 1990.

Léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis ag taispeáint Faichne Stiabhna (1911, 25-orlach, Bileog Bhaile Átha Cliath 18).
Léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis ag taispeáint Faichne Stiabhna (1911, 25-orlach, Bileog Bhaile Átha Cliath 18).
Naisc Thapa