Buanchoimeád agus Caomhnú

Buneolas

Tá sainchúram uile-institiúide ag Rannóg Caomhnaithe na Leabharlainne Náisiúnta chun bailiúcháin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a bhuanchoimeád agus a chaomhnú. Is é príomhfhreagracht na rannóige na bailiúcháin a choimeád slán do na glúine le teacht agus stiúrann an t-éiteas seo a cur chuige i ngach gné dá cuid oibre.

Íomhánna réamh-chaomhnaithe agus iar-chaomhnaithe de 'A Map of Mountain Colps in the parish of Enniskeen...', 1773.Íomhánna réamh-chaomhnaithe agus iar-chaomhnaithe de 'A Map of Mountain Colps in the parish of Enniskeen...', 1773.

Bíonn réimse éagsúil oibre idir lámha ag an rannóg caomhnaithe, lena n-áirítear tionscadail mar: cur i bhfeidhm an tSuirbhé Meastóireachta um Buanchoimeád, gach gníomhaíocht buanchoimeádta agus caomhnaithe a dhéanamh a bhaineann le taispeántais, na bailiúcháin ghrianghrafadóireachta a aistriú go hionad nua, boscáil céimnithe a dhéanamh ar imleabhair thearca, caomhnú, buanchoimeád, pacáil agus cúiréireacht a dhéanamh maidir le míreanna ar iasacht laistigh d'Éirinn agus thar lear, agus a lán rudaí eile.

I gcoitinne, ní fheabhsaíonn bearta buanchoimeádta an riocht atá ar rud, ach úsáidtear na bearta sin chun moill a chur ar dhíghrádú agus chun damáiste a chosc trí mhodhanna éighníomhacha. I gcontrárthacht leis sin, déanann caomhnú fad a chur le saol agus inrochtaineacht bailiúchán trí chóireálacha idirghabhálacha, a fheabhsaíonn bail fhisiciúil, cheimiceach agus amharc an ruda.

Ról an Léitheora

Is leochailí a bhíonn ár mbailiúcháin nuair a bhíonn siad á láimhseáil agus nuair a bhíonn siad á rochtain agus, ar an gcaoi sin, forbraíodh treoirlínte láimhseála agus tá siad i bhfeidhm anois i seomra na Lámhscríbhinní agus sa Phríomhsheomra Léitheoireachta araon. Cuireann na doiciméid seo comhairle ar fáil ar conas ár mbailiúcháin a láimhseáil go cúramach. Má leantar iad, ba cheart go gcabhróidh siad le damáiste a laghdú. Iarrtar ar léitheoirí na doiciméid seo a cheadú go cúramach roimh bhailiúcháin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a rochtain. 

Tabhair faoi deara: Má tá cóip de shaothar sna bailiúcháin ar fáil ní eiseofar an bunsaothar. I gcúinsí áirithe ní eiseofar bunábhair fiú mura bhfuil cóipeanna ar fáil, mar shampla sa chás go bhfuil an t-ábhar an-cháiréiseach nó an-leochaileach (agus ar tarraingíodh é as cúrsaíocht ar chúiseanna caomhnaithe dá bharr).