Treoirlínte Láimhseála

Tá míreanna sainiúla agus uathúla á sealbhú go suthain don náisiún sna bailiúcháin atá sa Leabharlann Náisiúnta. Téann gach ceann acu in aois go nádúrtha de réir a chéile. Ní féidir linn ar ndóigh stop a chur leis an meath seo ar na hábhair inár mbailiúcháin ach is féidir linn tapúlacht an mheatha sin a smachtú. Tarlaíonn an damáiste as a chéile, ach má láimhseáltar i gceart leabhair, lámhscríbhinní agus ábhair eile, cuideoidh sé sin chun iad a chaomhnú. Mar sin féin, i roinnt cásanna iarraimid ar léitheoirí cóipeanna ionaid a úsáid de mhíreanna atá go speisialta uathúil, sobhriste nó lag.

Is féidir leat do chuid féin a dhéanamh don phróiseas caomhnaithe trí aird a bheith agat ar rialacha agus ar threoirlínte atá i bhfeidhm faoi láthair dár mbailiúchán lámhscríbhinní agus dár mbailiúchán de leabhair uathúla agus freisin trí aird a bheith agat ar threoracha a thugann foireann na leabharlainne.

Íoslódáil:


Fullscreen