Réamhrá:

Cuimsíonn bailiúcháin ghrianghrafadóireachta na Leabharlainne Náisiúnta isteach is amach le 630,000 grianghraf, agus is grianghraif Éireannacha iad a bhformhór. Cé gur bailiúcháin stairiúla iad den chuid is mó tá roinnt bailiúchán comhaimseartha ann freisin. I measc na n-ábhar a chlúdaítear tá idir radhairc thopagrafaíochta agus phortráidí stiúideo, agus idir imeachtaí polaitiúla agus luath-ghrianghraif turasóirí. Tá beartas bailithe gníomhach ag an Leabharlann agus cuirtear ábhar leis na bailiúcháin go leanúnach: déantar é seo go minic trí bhronntanais ó fhoinsí éagsúla.

Tá bailiúcháin ghrianghrafadóireachta de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann á n-athlonnú chuig áis stórála nua i gCoimpléasc na Leabharlainne i Sráid Chill Dara. Beidh an tseirbhís tagartha Ghrianghrafadóireachta ar fáil sa Phríomhsheomra Léitheoireachta áit a mbeidh roinnt innéacsanna Grianghrafadóireachta agus cóipeanna ionaid ar fáil. Is féidir dul i dteagmháil le baill foirne sa Rannóg Grianghrafadóireachta le ríomhphost ag npaoffice@nli.ie.

Baracáidí Bhéal Feirste, Meán Fómhair 1969 (Tag.: INDBF969 10[17]).Baracáidí Bhéal Feirste, Meán Fómhair 1969 (Tag.: INDBF969 10[17]).