Catalóga agus Bunachair Shonraí

Catalóg Ar Líne (Grianghraif)

Rinneadh a lán grianghraf a chatalógú ar an gCatalóg Ar Líne. Tá bailiúcháin Uí Ógáin (Hogan), Keogh, Tilbrook, Bhord na gCeantar Cúng, Mhic Easmainn agus Tuke ar fáil ina n-iomláine sa Chatalóg Ar Líne le híomhánna digiteacha a ghabhann leis na taifid chatalóige.

Tá codanna de bhailiúchán Lawrence, Eason, Valentine, Clonbrock, Clarke, O’Dea, Wiltshire agus Independent Newspapers (Éire) curtha i gcatalóga freisin, agus tá íomhánna digiteacha ag gabháil le formhór na dtaifead catalóige seo. 

Grianghraif Dhigiteacha

Ón mbliain 2007 i leith, tá an Leabharlann tar éis tabhairt faoi mhórthionscadal chun a bailiúcháin de phlátaí gloine a dhigitiú. Is féidir féachaint ar níos mó ná 33,000 grianghraf ó na bailiúcháin Lawrence (Royal & Cabinet), Plátaí Iomlána Poole, Independent Newspaper (1912-1936), Eason, Keogh, Clarke, Stereo Pair agus Tempest sa Bhunachar Sonraí Grianghraf Digiteach. Tá bunfhaisnéis ag gabháil leis na híomhánna ísealtaifeacha, lena n-áirítear an teideal, an dáta agus an suíomh má tá fáil ar an bhfaisnéis sin.

Bunachair Shonraí Ghrianghrafadóireachta Eile

Soláthraíonn na Bunachair Shonraí Ghrianghrafadóireachta liostaí do Bhailiúcháin Clonbrock, Lawrence, O’Dea agus Poole.

Liostaí Clóbhuailte

Is féidir innéacsanna na mbailiúchán reatha a cheadú mar aon leis na priontaí ionaid atá déanta de roinnt de na bailiúcháin bheaga. Tá roinnt foinsí tagartha ginearálta maidir leis an ngrianghrafadóireacht ar fáil chomh maith.

Droichead Moorish ar an Abhainn Dubh, Dromana, Co.Phort Láirge, c.1890 (PI 592).
Droichead Moorish ar an Abhainn Dubh, Dromana, Co.Phort Láirge, c.1890 (PI 592).
Naisc Thapa